Prosessi- ja materiaalitekniikan opiskelija kertoo opinnoistaan Kokkolassa