Sivuston käyttötapa: Mobiili

Dokumentaarinen elokuva

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Dokumentaarinen elokuva

dokumentaarinen elokuva

Dokumentaarinen elokuva

Dokumentaarisen elokuvan opiskelu

Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia. Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Harjoitteiden ja harjoituselokuvien tuotannossa opiskelijat oppivat ohjaamis- ja elokuvatuotannon prosessin hallintaa ja yhteistyötä elokuvan muiden ammattialueiden osaajien kanssa. Myös elokuvanteon eri vaiheet sekä elokuvan teknisten ja tuotannollisten ulottuvuuksien hallinta on opinnoissa keskeistä. Tutkintoon kuuluu lyhyt dokumentaarinen lopputyöelokuva, jonka käsikirjoittamisesta ja ohjaamisesta opiskelija vastaa. 

Opetusta tarjotaan työpajamuotoisena sekä luentokursseina. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan ja nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, kirjoittaminen ja ajattelu ovat keskeisiä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Muiden taiteiden, kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan tuntemus sekä perehtyminen uuden median, kuvataiteen ja muun median kentällä tapahtuvaan dokumentaariseen ilmaisuun on tärkeää. Opiskelijan kykyä havainnoida ja tulkita todellisuutta, valmiutta kohdata ihmisiä, kriittistä ajattelukykyä, kokeilunhalua ja kykyä ryhmätyöskentelyyn kehitetään kursseilla, työpajoilla, harjoitustehtävillä sekä harjoituselokuvatuotannoilla.  Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla sekä ulkomailla että kotimaassa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. 

Taiteen kandidaatti työelämässä

Dokumentaarisen elokuvan pääaineesta valmistuneella on valmiudet 

  • toimia itsenäisesti dokumentaarisen elokuvan ohjaajan tehtävissö sekä soveltavissa ohjaajan tehtävissä,               kuten dokumentaaristen tilaustöiden ohjaajana 
  • tunnistaa omat vahvuutensa dokumentaarisen elokuvan tekijänä
  • tunnistaa ja hyödyntää oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja
  • hankkia tarvitsemaansa tietoa ja täydentää osaamistaan
  • jatkaa opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa koulutuksissa

Dokumentaarisen elokuvan kandidaatit työllistyvät itsenäisinä dokumentaarisen elokuvan ohjaajina, elokuva-alan muissa ammattitehtävissä, elokuva-alan rahoitusjärjestelmän toimijoina, elokuvan opettajina, festivaalijärjestäjinä, elokuvatoimittajina sekä erilaisissa muissa soveltavissa ammateissa kuten uuden media alueella, toimittajina tai muina median ammattilaisina. 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Dokumentaarinen elokuva , klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen ja kelpoisuus

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakouluTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi


Arvioinnit

Dokumentaarinen elokuva ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.