Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Muoti

Muodin koulutus, Aalto-yliopisto

Muoti

Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy muodin, vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun. Opintojen lopussa opiskelija on sisäistänyt muotiajattelun, muodin mekanismit ja muodilliset lähtökohdat, tuntee alan menetelmät, prosessit ja materiaalit sekä hallitsee vaatesuunnittelun ja/tai muodillisista lähtökohdista tapahtuvan tekstisuunnittelun perusteet.

Muodin opiskelu

Muodin pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti kykenee taiteellisesti korkeatasoiseen ja luovaan työskentelyyn. Opiskelija oppii alan edellyttämät tiedonhankinta-, ongelmanratkaisu- ja analyysimenetelmät, erilaisten mallistojen ja konseptoinnin perusteet sekä hallitsee henkilökohtaisen suunnitteluprosessin. Opiskelija tuntee tekstiilimateriaalien ja funktionaalisen suunnittelun perusteet, vaatteiden kaavoitusmenetelmät sekä vaatteiden ja tekstiilien valmistus- ja viimeistelymenetelmät. Opiskelija oppii perustelemaan valintansa sekä kommunikoimaan visuaalisesti ja sanallisesti sekä toimimaan ryhmän jäsenenä.

Koulutuksessa opiskelijat oppivat ymmärtämään vaatetus- ja tekstiiliteollisuuden kestävän kehityksen maailmanlaajuisen merkityksen. Muodin pääaine kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muodin sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Opiskelija osaa dokumentoida työskentelyprosessinsa ja sen tulokset, osaa käyttää tietolähteitä, ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti ja soveltaa tietoa luovasti ja ennakkoluulottomasti. Opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun sekä osallistumaan Muotoilun laitoksella järjestettävään kansainväliseen näyttelyyn tai näytökseen. 

Koulutuksen rakenne

Muodin opinnot rakentuvat kaikille opiskelijoille yhteisistä opinnoista, pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista, sivuaineopinnoista sekä taide-, kieli-, ja viestintäopinnoista. Opiskelija voi painottaa opintonsa joko vaatetus- ja tekstiilisuunnitteluun tai niiden yhdistelmään. Yhteistyöprojektit ovat olennainen osa opiskelua. Opinnoissa keskitytään erilaisten mallistojen, vaatteiden, materiaalien sekä kuosien suunnitteluun ja toteutukseen, funktionaaliseen ja konseptuaaliseen suunnitteluun sekä luovaan yrittäjähenkisyyteen. Opiskelijat perehtyvät ajankohtaisiin kulttuurillisiin ilmiöihin, muodin mekanismeihin ja alan kansainväliseen toimintakenttään. Kestävän kehityksen näkökulma ja ihminen suunnittelun lähtökohtana on huomioitu kaikessa opetuksessa. 

Taiteen kandidaatti työelämässä

Muodin pääaineesta valmistunut taiteiden kandidaatti voi työskennellä vaatetus-, tekstiili- ja muotisuunnittelun sekä konseptisuunnittelun avustavissa tehtävissä. Opiskelijat voivat jatkaa maisteriopintoihin Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Muoti, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen ja kelpoisuus

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakouluTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi


Arvioinnit

Muoti ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.