Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ei arviointeja

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus lähihoitajataustaisille

Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus lähihoitajataustaisille

Tavoitteet

Sairaanhoitaja (AMK) auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä edistämään ja ylläpitämään terveyttään, ehkäisemään ja hoitamaan sairauksiaan sekä kuntoutumaan. Sairaanhoitajalla on vahva eettinen työote ja valmius tukea kaikkein haavoittuvimmissa oloissa olevia ihmisiä.

Diakista valmistunut sairaanhoitaja on eettisesti valveutunut, ihmisten elämän moninaisuuden huomioonottava sekä yhteistyömyönteinen kehittäjä työelämässä.

Sisältö

Koulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja koostuu 180 opintopisteen laajuisesta yleissairaanhoitajan osaamisesta sekä 30 opintopisteen laajuisista vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista.

  • Perusopinnot: valmentava ruotsi 2 op, ruotsi 3 op, englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op. Suomen kieli ja viestintä on integroituna ammatillisiin opintoihin
  • Ammatilliset opinnot155 op
  • Vapaasti valittavat opinnot: vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op
  • Opinnäytetyö15 op

Ammattikorkeakouluopinnoille on tyypillistä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Opintoihin sisältyy useita ohjattuja harjoitteluja, joista osan voi suorittaa kansainvälisenä harjoitteluna.

Opintojen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikaisemmat opinnot, alan työkokemus sekä muualta hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa, jolloin opiskeluaika voi olla lyhyempi.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Oulu
  • suomi
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...

Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu