🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | kirkon nuorisotyö | päivätoteutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu , paikassa Helsinki
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosionomi (AMK) | kirkon nuorisotyö | päivätoteutus

Sosionomikoulutus | kirkon nuorisotyö

Sosionomi-nuorisotyönohjaaja on sosiaalialan ja kasvatuksen ammattilainen, joka edistää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Hänellä on valmiudet työskennellä kasvatuksellisissa ja ohjauksellisissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla sekä kirkon kentällä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi koulukuraattori, sosiaaliohjaaja, nuorisotyönohjaaja, päivätoiminnan ohjaaja, palvelukodin johtaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutus antaa ammatilliset valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä ja ymmärtää heidän elämäntilanteitaan. Sosionomi-nuorisotyönohjaaja auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia sekä tukea tarvitsevia ihmisiä. Hän osaa toimia eettisesti, ymmärtää elämän moninaisuutta ja kannustaa yhteisöllisyyteen.

Koulutukseen sisältyvät kirkolliset opinnot (90 op) antavat valmiuden työskennellä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa nuorisotyön virassa sekä muissa kristillisen kasvatuksen asiantuntijatehtävissä.

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK), nuorisotyön ohjaaja