Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja

Kiinnostaako sinua käsityötieteen monet ulottuvuudet? Entä kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? Haluatko työskennellä käsityöalan osaajana yhteiskunnassa tai kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä? Onko tavoitteenasi valmistua käsityönopettajaksi? 

Opinnoissasi saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.  

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare. Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle. 

Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa opiskelijalle syventävät tiedot ja laaja-alaisen erityisasiantuntijuuden käsityötieteestä.  

Käsityön aineenopettajaksi valmistuvat 

  • ovat kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita. 
  • omaavat käsityön eri osa-alueiden taidollisen, tieteellisen ja soveltavan aineenhallinnan.  
  • tuntevat kasvatusvastuunsa, osaavat ylläpitää ammattitaitoa ja kehittää omaa työtä. 
  • omaavat valmiudet käsityön alan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin ja kehittämistyöhön. 
  • omaavat valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä muiden yhteiskunnan tahojen kanssa. 

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteellisen asiantuntijan osaaminen. Hänellä on syventyneet tiedot ja taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää teorian ja käytännön välisen suhteen sekä soveltaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. 

Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä. Koulutusohjelmasta valmistuneella on myös hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Uramahdollisuudet

Suurin osa käsityönopettajista työskentelee aineenopettajina perusopetuksessa tai opetus- ja suunnittelutehtävissä aikuiskoulutuksessa. Opintosuunnasta valmistuneita työskentelee myös kaupan, tekniikan, teollisuuden ja median aloilla sekä muissa erityisasiantuntijatehtävissä esimerkiksi museoissa ja järjestöissä. Valinnaiset opinnot mahdollistavat erilaisiin työtehtäviin sijoittumisen. Opettajan pedagogiset opinnot antavat valmiuksia myös tehtäviin, joihin ei sisälly opetusta, mutta joissa arvostetaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hallita ryhmätilanteita.

Pätevyys

Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden käsityön aineenopettajan tehtäviin sekä teknisessä työssä että tekstiilityössä. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia aikuiskoulutuksen opetustehtäviin sekä käsityöalan erityisasiantuntijatehtäviin.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu