Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Tavoite

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tieteenalat ovat maailman kärkeen kuuluvia tutkimus- ja opetusyksikköjä. Politiikan ja viestinnän yhteinen maisteriohjelma on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja tukee perinteiset tieteenalarajat ylittävän asiantuntijuuden rakentumista.

Maisteriohjelmassa voit erikoistua politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan tai viestinnän tutkimukseen. Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee valtaa, sen käyttötapoja ja jakautumista yksilöiden ja instituutioiden kesken eri yhteiskunnissa sekä Euroopan unionissa. Maailmanpolitiikassa tarkastelun kohteena ovat paitsi politiikka, joka on kansainvälistä tai maailmanlaajuista, myös sellaiset yhteiskunnalliset suhteet, jotka läpäisevät tai ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajoja. Viestinnän oppiaineessa tutkitaan julkisuutta ja viestinnän eri ilmiöitä osana yhteiskuntaa, kansallisia ja globaaleja yhteisöjä ja yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa hankit valmiudet

 • analysoida syvällisesti politiikan, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden ilmiöitä yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä tunnistaa näiden ilmiöiden merkitys yhteiskunnassa
 • käyttää teorioita ja tutkimustuloksia käytännön sekä tieteen ajankohtaisten kysymysten erittelemiseen
 • luoda itsenäisesti tutkimusasetelmia ja muodostaa uutta tietoa yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti tärkeistä kysymyksistä ja ongelmista
 • arvioida tiedon pätevyyttä ja luotettavuutta sekä erilaisia tapoja muodostaa ja käyttää tietoa
 • tunnistaa sekä arvioida kriittisesti arvolähtökohtia ja normatiivisia argumentteja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämässä
 • valita tarkoituksenmukaisia viestinnän tapoja ja vuorovaikutusrooleja, joiden avulla viestiä oman alasi kysymyksistä kotimaisille ja kansainvälisille kohderyhmille
 • toimia julkisten ja yksityisten organisaatioiden vastuullisissa asiantuntijatehtävissä, joissa korostuvat muutos, poliittisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
 • toimia sekä ammatillisissa tehtävissä että kansalaisena rooleissa, jotka edistävät julkista keskustelua sekä demokraattista osallisuutta ja päätöksentekoa

Koulutuksen sisältö

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää näiden alojen asiantuntijatyössä tarvittavia ammatillisia ja tieteellisiä valmiuksia. Voit perehtyä syvällisesti valitsemaasi tieteenalaan ja opit analysoimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tieteenalan keskeisiä kysymyksiä.

Kiinnitämme erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen ja opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi. Politiikka ja viestintä ovat myös keskustelua ja kamppailuja siitä, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja väärin, sekä arviointia erilaisten toimintatapojen mahdollisista seurauksista.

Tarjoamme laajan kirjon kursseja, esimerkiksi julkisuuden ja demokratian teorioista, kansainvälisistä suhteista ja maailmantalouden kriiseistä, poliittisesta osallistumisesta digitaalisessa mediaympäristössä, vaikuttajaviestinnästä sekä julkisen sektorin ja erilaisten organisaatioiden muutoksista ja viestinnästä. Opinnot päättyvät pro gradu-tutkielman tekemiseen.

Maisteriopintojen suoritusmuotoja ovat:

 • luentokurssit oheislukemistoineen
 • pienryhmätyöskentely
 • opintopiirit
 • itsenäinen työskentely
 • kirjatentit
 • esseetehtävät
 • oppimispäiväkirjat
 • seminaari ja tutkielma

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Yhteiskunta- ja oikeustieteitä!

Tulevaisuuden päättäjäksi, oikeuden osaajaksi vai politiikan tuntijaksi? Opiskele yhteiskuntaan ja valtioon liittyviä aineita sekä kieli- ja viestintäopintoja!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: