Sivuston käyttötapa: Mobiili

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Helsinki
Maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Oletko kiinnostunut politiikan, vallan ja organisaatioiden kysymyksistä? Kiinnostavatko sinua maailman kriisit ja konfliktit? Pohditko mediajulkisuuden ja viestinnän roolia yhteiskunnassa?  

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tieteenalat ovat maailman kärkeen kuuluvia tutkimus- ja opetusyksikköjä. Politiikan ja viestinnän yhteinen kandiohjelma luo akateemisen identiteetin, joka on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. 

Kandiohjelmassa voit hankkia perustiedot politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän tutkimuksesta. Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee valtaa ja sen jakautumista ja vaikutuksia yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan unionissa Maailmanpolitiikan tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat kansainvälisen tai maailmanlaajuisen politiikan lisäksi myös sellaiset yhteiskunnalliset tilat ja suhteet, jotka ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajat. Viestinnäntieteenalalla tutkitaan viestinnän moninaisia ilmiöitä osana yhteiskuntaa, kansallisia ja globaaleja yhteisöjä ja yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja. 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opit 

  1. tuntemaan politiikan ja organisaatioiden, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen pääsuuntauksia ja niiden kritiikkiä  
  2. soveltamaan näiden alojen tutkimustietoa luovasti ja laaja-alaisesti yhteiskunnallisessa toiminnassa, mediassa sekä työelämän organisaatioissa  
  3. tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet ja tutkimusmenetelmien perusteet  
  4. ratkaisemaan itsenäisesti tutkimukseen ja tiedon hankintaan liittyviä ongelmia  
  5. tunnistamaan ja arvioimaan kriittisesti eri arvolähtökohtia ja taustaoletuksia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämässä  
  6. arvostamaan tieteellisen tiedon merkitystä työelämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kehittymään oman alasi asiantuntijana  
  7. hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja kehität kykyäsi työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä  
  8. perusvalmiudet toimia tulevaisuudessa oman alasi asiantuntijatehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, joissa korostuu muutos, poliittisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.  

Kandiohjelma antaa perusvalmiudet ymmärtää vallankäytön ja julkisuuden yhteyksiä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa, mediassa sekä erityyppisissä organisaatioissa. Ohjelman opintojaksoilla tutustut politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan sekä viestinnän tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja ongelmiin. Perehdyt myös tieteelliseen ajatteluun ja kehität vahvat menetelmälliset perusvalmiudet itsenäisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustiedon pätevyyden arvioimiseen.  

Kiinnitämme erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen sekä opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi. Politiikka ja viestintä ovat myös keskustelua ja kamppailuja siitä, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja väärin, sekä arviointia erilaisten toimintatapojen mahdollisista seurauksista.

Uramahdollisuudet

Kandidaattiopinnot luovat niitä perusvalmiuksia asiantuntijauralle, joiden hiomista voit jatkaa maisteriohjelmassa. Alumnimme toimivat moninaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi politiikassa, yksityisen tai julkisen sektorin hallinto- tai viestintätehtävissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja organisaatioissa (esimerkiksi YK, Euroopan unioni) ja media-alalla. Ohjelmamme tieteenaloilta valmistuneet ovat löytäneet menestyksekkäästi työpaikkoja Suomesta ja ulkomailta. Koulutusohjelmamme antaa taitoja, joita arvostetaan työelämässä.

Pätevyys

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden laajaan valikoimaan eri tehtäviä, joihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (ks. yllä uramahdollisuudet).  Näitä tehtäviä on julkisella sektorilla, yrityksissä ja järjestöissä. Kussakin tehtävässä voidaan vaatia tutkinnon ohella erikseen määriteltyjä valmiuksia. Tutkinto antaa myös valmiuksia erilaisiin yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden myös yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyyteen.  

Yhteiskuntaopin aineenopettajan koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden voit saada suorittamalla VTM-tutkinnon ko. opintosuunnassa määritellyillä opinnoilla. Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa yhteiskuntaopin aineenopettajan opintosuunta on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat VTK-tutkinnon politiikan ja organisaatioiden opintosuunnassa, ja jotka ovat kandiopintojen aikana saaneet oikeuden opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.