Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulujen yhteishaku on käynnissä 18.3.–1.4.2020. Tutustu haussa oleviin koulutuksiin ja hae kevään yhteishaussa!    Selaa koulutuksia

Sosiaalitieteet

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Video

Kiinnostaako sinua, miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja miten he vaikuttavat yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta vaikuttaa heihin? Pohditko tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä? Miten sukupuoli, ikä, etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttavat? Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja, ja miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää.

Helsingin yliopisto

Sosiaalitieteet

Pohditko tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä? Miten sukupuoli, ikä, etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttavat? Kiinnostaako sinua, miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa, miten he vaikuttavat yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta vaikuttaa heihin? 

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää.

Sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenalat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Nämä muodostavat kattavan kokonaisuuden, joka pureutuu ihmisten ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, oikeudenmukaisuuden sekä globaalin kehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa monipuolisia yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita. Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen voit jatkaa sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan syventämään tieteenalakohtaista erityisosaamistasi, hakea maisteriohjelmassa oleviin kriminologian tai väestötieteen opintosuuntiin, tai siirtyä työelämään. Pystyt toimimaan erilaisissa työtehtävissä sekä itsenäisesti että vuorovaikutteisesti moniasiantuntijaisessa yhteistyössä.

Valmistuttuasi:

  • Tunnet sosiaalitieteiden keskeiset yhteiset ja tieteenalojen erityiset teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat
  • Tunnistat yhteiskuntatieteellisen tiedon tärkeyden ja ajankohtaisuuden
  • Sinulla on perusvalmiudet analyyttiseen ajatteluun, kriittisiin kysymyksenasetteluihin, yhteiskunnallisten kysymysten eettiseen arviointiin ja ratkaisujen kehittämiseen
  • Osaat käyttää yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä
  • Osaat tietotyön perustaidot, kuten kyvyn argumentoida ja soveltaa tietoa
  • Sinulla on laaja-alainen sosiaalitieteellinen näkökulma ja perusvalmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa

Sosiaalitieteiden ohjelman opetus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin.

Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaaliteiden perusopinnot tutustuttavat sinut kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan. Samalla opit lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannut tieteellisessä kirjoittamisessa. Oman opintosuunnan valinta tapahtuu toisen opintovuoden syksyllä.

Ohjelmassa yhdistyy neljä tieteenalaa, jotka kukin muodostavat ohjelman sisällä oman opintosuuntansa:

  • Sosiaalipsykologiassa tutkitaan mm.  yksilöiden ja ryhmien välisiä  suhteita, vuorovaikutusta,  identiteettiä, arvoja, asenteita.
  • Sosiaalityössä keskeisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalipalvelut, asiantuntijuus, huono-osaisuus, vanhuuden ja lapsuuden tutkimus.
  • Sosiologiassa tutkitaan mm. maahanmuuttoa, etnisiä suhteita, kasvokkaista ja medioissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, ammatteja, sosioekonomisia terveyseroja, ikääntymistä ja sen seurauksia, tiedettä ja teknologiaa ja kaupunkialueiden eriytymistä.
  • Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus.

Opintojen aikana saat käsityksen sosiaalisista ilmiöistä ja niiden tutkimisesta. Opit käyttämään aiempaa tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisemisessa.
Pystyt lukemaan tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti ja arvioimaan yhteiskunnallisia muutoksia sekä niiden taustoja ja vaikutuksia. Osaat ottaa harkitusti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Perehdyt eri tutkimusperinteisiin ja niiden näkökulmiin ratkaista arki- ja työelämään, terveyteen, hyvinvointipalveluihin ja asiakastyöhön, organisaatioiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Sosiaalitieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: