Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandiohjelmat

Video

   
Helsingin yliopisto

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Kiinnostaako sinua ympäristö- ja luonnonvarakysymykset, kuluttajakäyttäytyminen, elintarvike- ja maatalousala? Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa opiskellaan soveltavaa taloustiedettä. Ohjelmasta valmistuu näihin aloihin erikoistuneita taloustieteilijöitä työmarkkinoille ja samalla aukeaa polku maisteriopintoihin. 

Kestävän elintarvike- ja ympäristötalouden ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän ja työllisyysnäkymät alallamme ovat valoisat. Ruoka ja ympäristö tarjoavat aina haasteita, töitä ja tutkittavaa, oli näkökulmana sitten alkutuotanto, johtaminen, kulutus tai talouspolitiikka. Tämä kandiohjelma antaa sinulle valmiudet sekä akateemiselle että käytännönläheiselle uralle. Kandiohjelmasta valmistuttuasi: 

  • osaat soveltaa taloustieteiden keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita 
  • osaat ongelmalähtöisesti tunnistaa ja analysoida ruokajärjestelmään, luonnonvarojen käyttöön, ympäristökuormitukseen, kuluttajien hyvinvointiin sekä yrityksen toiminnan ohjaukseen liittyviä kysymyksiä 

Opiskeluympäristönä Helsingin yliopiston Viikin kampus on ainutlaatuinen. Niin on myös ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, sillä tutkinnon voi suorittaa vain Viikissä! Pääset osaksi tiivistä ja lämminhenkistä tiedeyhteisöä, jossa saatat tutustua tulevaisuuden työkavereihisi. 

Jos olet kiinnostunut elintarvikkeiden, kulutuksen, maatalouden tai ympäristön kysymyksistä taloustieteellisestä näkökulmasta, niin tämä on sinun tutkintosi.  

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiohjelman opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kahdesta opintosuunnasta. 

Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnassa voit erikoistua joko ympäristö ja luonnonvaraekonomiaan tai maatalousekonomiaan. 

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Lisätietoa koulutusohjelmasta löytyy  Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman verkkosivuilta

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä. 

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta kandidaatit voivat työllistyä ympäristö- luonnonvara- ja maatalousalan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla sekä asiantuntija- ja ympäristöjohtamisen tehtäviin yrityksissä. He voivat toimia yrittäjinä. Työpaikkoja on myös kansalaisjärjestöissä ja kansainvälisissä järjestöissä ja konsulttiyrityksissä Suomessa ja ulkomailla. 

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä elintarvikealalla mm. vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden tai ruokapalvelualan yrityksiin liiketoimintaa tukeviin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet voivat työllistyä myös alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin tai konsulttiyrityksiin sekä muille kaupan, teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloille. 

Koulutusohjelma tarjoaa erityisesti maatalousekonomiaan erikoistuville myös mahdollisuuden kouluttautua kielitaitoiseksi asiantuntijaksi suorittamalla kaksikielisen tutkinnon (Katu/Tvex), jonka tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. 

Tehtävänimikkeitä

Molemmat opintosuunnat antavat mahdollisuuden edetä vaativampiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin kokemuksen ja ylempien korkeakouluopintojen myötä. Ne antavat myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri tai Elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.