Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ympäristötieteet

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandiohjelmat

Video

   
Helsingin yliopisto

Ympäristötieteet

Ympäristötieteiden opiskelijana perehdyt ekosysteemien toimintaan ja ihmisen rooliin niissä. Opit, miten aine ja energia kiertävät maa- ja vesiekosysteemeissä ja ilmassa. Osaat kertoa, miten maa- ja vesiekosysteemit sekä ilmakehä ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tiedät, miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi, ja miten yhteiskunta pyrkii ehkäisemään ja lieventämään haitallisia ympäristömuutoksia sekä sopeutumaan niihin. Ohjelma on tieteidenvälinen: opit tarkastelemaan ympäristöä niin luonnon- kuin yhteiskuntatieteidenkin näkökulmasta. 

Opit vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Voiko ilmastonmuutosta hidastaa? Miten ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia voidaan ehkäistä, hillitä ja ratkaista poliittisilla ja taloudellisilla keinoilla?  
  • Miten luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää kaupungeissa? 
  • Miksi arktinen luonto on erityisen herkkä ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien vaikutuksille?  
  • Mikä merkitys hauella on järvissä?  Miten vieraslajit vaikuttavat herkkään Itämeren ekosysteemiin?  
  • Miten vesiekosysteemejä tai saastunutta maaperää voidaan kunnostaa?  
  • Miten mikrobit kierrättävät alkuaineita, sitovat hiiltä ja typpeä, ja jalostavat jätteitä? 
  • Miten ylläpidetään elinvoimaista maaperää? Mitä on kestävä maatalous?

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterin tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa tai hakeutua työelämään, esim. erilaisiin koulutus-, kehittämis- ja suunnittelutehtäviin. Maisteriopintojen jälkeen sinulla on monipuoliset mahdollisuudet työllistyä ympäristöalan asiantuntijaksi esim. tutkimuskeskuksiin, kuten Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus, yksityisiin yrityksiin, järjestöihin ja ympäristöhallintoon. Voit myös maisteritutkinnon jälkeen jatkaa tutkijakoulutukseen ja työllistyä projektitutkijaksi tutkimuslaitoksiin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin yliopistoihin. Ympäristöalan osaajia tarvitaan lisääntyvässä määrin lähes kaikilla aloilla ja ympäristöalalta työllistyvien työtehtävät ovat sen vuoksi hyvin monimuotoisia.

Aineenopettajatutkinto antaa sinulle opettajan pedagogisen pätevyyden ja voit työllistyä koulumaailmaan tai muihin opetusalan tehtäviin, esim. opetushallinnossa. 

Kaksikielisen tutkinnon (tvex) myötä Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvexillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. Tvex-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. Tvexin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Pätevyys

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa voit opiskella biologian aineenopettajaksi. Ympäristötieteiden sekä opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede tai kemia) sisältyvät kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Ympäristötieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.