Kandi- ja maisteriohjelmat

Psykologia

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Joensuu
Pituus
3+2,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Psykologia

Tavoite

Psykologina toimit ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden parissa yhteiskunnallisesti tärkeässä ja arvostetussa asiantuntijatyössä. 

Psykologian opinnoissa painottuvat kliininen psykologia ja terveyspsykologia, hyvinvointi työssä, elämänkulku, koulutus ja kasvatus sekä vapaavalintaisena sivuaineena oikeuspsykologia. Opetuksella ja tutkimuksella on oma ainutlaatuinen leimansa: ihmisen kehitystä, elämänkulkua, terveyttä ja mielenterveyttä sekä muita psykologisia ilmiöitä tarkastellaan sosiaalisissa, kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa yhteyksissään.

Psykologian kandidaatin tutkinnon (180 op) tavoitteet

Psykologian perus- ja aineopintokokonaisuudet suoritettuaan opiskelijoilla on perustiedot psykologiasta asiantuntija-ammattina ja tieteenalana. Hänellä on valmiudet ja kiinnostus psykologian alan kehityksen seuraamiseen sekä alan tieteellisiin ajattelu- ja työskentelytapoihin.

Psykologian maisterin tutkinnon (150 op) tavoitteet

Psykologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sekä uuden psykologisen tiedon itsenäiseen tuottamiseen että psykologisen tiedon soveltamiseen käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija tuntee psykologisen arvioinnin perusteet ja on tietoinen psykologisen tiedon tuottamisen ja soveltamisen liittyvistä eettisistä periaatteista. Hän tuntee ammattia ohjaavan lainsäädännön ja laillistetun ammatin vaatimukset. Hänellä on valmius ammatilliseen itsearviointiin ja ammatillisten taitojen persoonalliseen kehittämiseen. Hänellä on pätevyys toimia psykologin ammatissa terveydenhuollon ammattilaisena.

Koulutuksen sisältö

Opetuksella ja tutkimuksella on oma ainutlaatuinen leimansa: ihmisen kehitystä, elämänkulkua, terveyttä ja mielenterveyttä ja muita psykologisia ilmiöitä tarkastellaan sosiaalisissa, kulttuurisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa yhteyksissään. Myös oikeuspsykologiaa on mahdollisuus lukea sivuaineena.

Yksikössä on kannustava opiskeluilmapiiri ja opetus on korkeatasoista. Opinnot koostuvat luennoista, käytännönläheisistä harjoituksista, ryhmätyöskentelystä, vierailuista ja psykologiharjoittelusta. Opetuksessa korostuu vuorovaikutteisuus.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Joensuu
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu