Itsenäiset maisteriohjelmat

Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Joensuu
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri

Tavoite

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on varhaiskasvatuksen asiantuntijan vahva osaaminen. Hänellä on syvälliset tiedot ja taidot varhaiskaskasvatukseen liittyvistä moninaisista ilmiöistä, tieteellisen tiedon luonteesta, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää johtajuuden merkityksen organisaation, työyhteisön, lasten ja heidän perheiden näkökulmasta ja osaa toimia innovatiivisesti moninaisissa toimintakulttuureissa. Hän osaa perustella valintojaan ja ratkaisujaan tieteellisesti ymmärtäen teorian ja käytännön välisen suhteen. Hänellä on rohkeutta vaikuttaa varhaiskasvatusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistua asiantuntijana varhaiskasvatusta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa.

Maisteriohjelman arvopohja on sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa, tasa-arvossa ja niiden edistämisessä. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen monitieteiseen tutkimukseen.

Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteen maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta. Kasvatustieteen maisterin tutkinto varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa sisältää seuraavat opinnot: Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, syventävät opinnot 85 op Varhaiskasvatuksen johtamisen perusopinnot 25 op Muita opintoja 10 op Opiskelussa henkilökohtaisen ymmärryksen kasvu yhdistyy varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliseen merkitykseen elinikäisen oppimisen perustana ja myötätuntoisen, toisia arvostavan kulttuurin rakentajana. Maisteriohjelmasta valmistuneella on hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Joensuu
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu