Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Itsenäiset maisteriohjelmat

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma

Tavoite

Haluatko työskennellä vaihtelevissa ja monipuolisissa työtehtävissä suomen kielen ja kulttuurin asiantuntijana? Haluatko saada selville, miksi ja miten kielillä on väliä suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa? Haluatko opiskella yliopistossa, jonka opettajat ja tutkijat ovat soveltavan kielentutkimuksen parhaita asiantuntijoita Suomessa ja laajasti verkostoituneita muuallakin?

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot Jyväskylän yliopistossa ohjaavat tarkastelemaan kieltä soveltavasta näkökulmasta. Opinnot ovat paljolti samoja kuin monialaisen kieliasiantuntijan (suomen kieli) maisterivaiheen opinnot. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla tarkastellaan muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja.

Tästä maisteriohjelmasta valmistuneet ovat suomen kielen ja kulttuurin taitajia, jotka hallitsevat erilaisia viestinnän tapoja ja välineitä. He hyödyntävät tehokkaasti tietoja eri aloilta, viestivät sujuvasti ja joustavasti eri tilanteissa ja työskentelevät luontevasti eri kulttuurien keskellä. Opinnoissa käsitellään uusinta tutkimustietoa, ja niihin voi sisältyä myös käytännönläheisiä opintojaksoja, kuten työharjoittelua.

Opinnot suoritettuasi sinulla on monipuolista kielellistä ja viestinnällistä osaamista, jota voit hyödyntää erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä ja työelämän tilanteissa. Koulutuksesta saat hyvät valmiudet työskennellä suomen kielen, kulttuurin ja viestinnän ammattilaisena erilaisissa työtehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot kehittävät erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat

  • hyvä suomen kielen taito
  • monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa
  • ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot.

Tutustut kielen ohella myös Suomen kirjallisuuteen ja muihin valitsemiisi kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin. Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen.

Opintoihin kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, oppimistehtäviä ja työskentelyä oman alan tutkimus- ja kehittämisprojekteissa.  Kielten maisterivaiheen opinnoissa ryhmäkoot ovat yleensä melko pieniä, joten oppiminen on keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Tällöin myös opiskelukavereihin tutustuminen on helppoa.

Opiskelijoita kannustetaan työssä oppimiseen opintoja tukevilla aloilla. Työharjoittelun voi yhdistää tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Tutkielman aihekin voi löytyä työharjoittelusta. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kursseissa, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.