Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tuotannon johtaminen, maisteriohjelma

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Lappeenranta
Maisteriohjelmat

Tuotannon johtaminen, maisteriohjelma

Tavoite

Tuotannon johtamisen DI-ohjelmassa pystyt yhdistämään talouden, tekniikan ja johtamisen opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena kehittäjänä, joka ei pelkää tarttua haastaviinkaan ongelmiin. Koulutuksen avulla tiedät miten yritykset toimivat ja miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin ja tehokkaammin. Koulutuksen avulla saavutat myös valmiudet toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä.

Ohjelmasta valmistuttuasi osaat:

  • arvioida yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta yrityksen menestymiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä,
  • analysoida organisaatioiden prosesseja, määrittää kehittämiskohteita ja innovoida ratkaisuvaihtoehtoja,
  • määrittää, tuottaa ja hankkia päätöksenteossa olennaiset tiedot ja antaa niiden pohjalta toimenpidesuosituksia,
  • arvioida oman teknillisen alan sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta,
  • suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa ja -hankkeita,
  • soveltaa uutta tieteellistä tietoa kehittääkseen ja täydentääkseen osaamistaan edelleen.

Koulutuksen sisältö

Niin elinkeinoelämä kuin julkinen sektorikin tarvitsee yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä toimitusketjujen ja palveluverkostojen toiminnan että toimintaan liittyvät talous-, kustannus ja kannattavuusnäkökulmat.

Ohjelman sisältö muodostuu toimitusketjun johtamisen, kustannusjohtamisen sekä systems engineering alan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan jonkin näiden osa-alueen ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista muiden osa-alueiden opintojen kautta.   

Toimitusketjun johtamisen kursseilla saat kahdenlaisia taitoja: analysointitaitoja ja kehittämishankkeiden johtamistaitoja. Valmistuneena osaat analysoida toimitusketjun prosesseja ja yhdistellä yrityksen tietojärjestelmistä saatavaa laajaa tietomäärää kokonaisuuksiksi päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi pystyt suunnittelemaan ja vetämään toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää yrityksen toiminnan kokonaisuutta ja toimia monipuolisissa työtehtävissä niin toimitusketjun johtamisen kuin liiketoiminnan kehittämisen alueella.

Kustannusjohtamisen kursseilla saat valmiudet yrityksen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan, budjetointiin, raportointiin sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Opinnoissa korostuu vankka menetelmällinen osaaminen ja analyyttinen ajattelu. Kustannusjohtaminen yhdistääkin kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen ja kehittäen erilaisia analyysi- ja laskentamenetelmiä, unohtamatta mittaamisen ja arvottamisen näkökulmaa.

Systems engineering opinnoissa opitaan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut sekä niiden käyttö systeemien suunnittelussa ja analysoinnissa. Opinnot tarjoavat lisäksi osaamisen kompleksisten systeemien mallintamiseen ja mallintamistulosten analysointiin sekä valmiudet eri simulointitekniikoiden soveltamiseen laaja-alaisesti tuotannon johtamisen toimintaympäristössä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan maisterihaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6500 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit
Tuotannon johtaminen, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.