Kandi- ja maisteriohjelmat

Ympäristötekniikka

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Ympäristötekniikka

Tavoite

Puhtaamman tulevaisuuden kehittämisessä on valtavia mahdollisuuksia, joiden pohjalle ympäristötekninen koulutus antaa erinomaiset valmiudet. Energiantuotannon, teollisuuden, liikenteen, rakentamisen ja ruuantuotannon ratkaisut määrittelevät sen, miten yhteiskunta onnistuu siirtymään kestävän kehityksen aikaan.

Ympäristötekniikka etsii rohkeasti uusia ratkaisuja tulevaisuuden merkittäviin kysymyksiin. Ympäristön tilan ja toiminnan vaikutusten huomioiminen on myös yrityksille yhä tärkeämpää, sillä ympäristölainsäädäntö tiukentuu ja kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy. Muutoksen haasteiden edessä systeemejä ymmärtävälle ympäristötekniikan osaajille on yhä enemmän tarvetta ympäri Suomea, Eurooppaa ja maailmaa.

Ympäristötekniikka on sinun valintasi, jos haluat työskennellä yleisen hyödyn eteen ja uskot tekniikan ja yritystoiminnan mahdollisuuksiin kehityksessä. Lähestyt haasteita ratkaisukeskeisesti ja haluat ymmärtää järjestelmiä ja prosesseja. Myös kiinnostus luonnontieteitä ja kestävyyttä kohtaan ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ympäristötekniikan koulutuksessa opit vaikuttamaan siihen, miten ihmisten toiminta ja kulutustottumukset sekä tuotteiden valmistus vaikuttavat ympäristöömme. Ratkaisuja ongelmiin haetaan luomalla kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja sekä kestäviä toimintajärjestelmiä.

Ilmastonmuutos- ja kiertotalousasiat ovat koulutusohjelman keskeistä sisältöä. Opit tekemään tuotteista entistä resurssitehokkaampia ja luomaan luontoa vähemmän kuormittavia, tuotteen koko elinkaaren huomioivia kokonaisjärjestelmiä.

Ympäristötekniikka perustuu monitieteelliseen kestävyystutkimukseen, joka yhdistää tekniikkaa, taloutta, luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä sekä lainsäädäntöä. Ympäristötekniikan koulutus antaa valmiudet arvioida erilaisia systeemejä ja näiden vaikutusta toisiinsa. Opit vertailemaan ja arviomaan kestäviin ratkaisuihin johtavia eri reittejä. Perehdyt myös kestävyysmuutokseen liittyviin lakeihin ja liiketoimintaan. Lisäksi opit viestimään ympäristöasioista eri kohderyhmille.

Koulutuksen sisältö

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa opit hallitsemaan muutosta, tuntemaan ympäristöön vaikuttavia systeemejä ja havainnoimaan tuotteen valmistuksen ja kulutuksen ympäristöä kuormittavia tekijöitä.

Saat työkaluja alati kehittyvän ympäristölainsäädännön ennakointiin ja käsittelemiseen. Lisäksi opit ymmärtämään, miten kestävä kehitys vaikuttaa liiketoimintaan, ja miten ympäristöasiat huomioidaan osana yrityksen päätöksentekoa. 

Kehität opintojen aikana mittaus- ja analyysitaitojasi. Kykenet hahmottamaan, miten yksittäiset osa-alueet muodostavat laajempia kokonaisuuksia: esimerkiksi kuinka jo tuotesuunnittelun aikana tulee ottaa huomioon luonnonvarojen ja muiden resurssien käyttö aina raaka-aineen hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon saakka.

Insinöörin perustaidot opitaan kandidaatin tutkinto-ohjelman yleisopinnoissa, jotka ovat energia-, sähkö-, kone- ja ympäristötekniikan opiskelijoille pääosin yhteisiä. Yleisopinnot sisältävät mm. matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Aineopinnot painottuvat luonnollisesti ympäristötekniikkaan, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös merkittävä määrä muiden tekniikan alojen (mm. energia, sähkö, kemia, kone), talouden, johtamisen ja juridiikan kursseja.

Ympäristötekniikan maisteriohjelma

Ympäristötekniikassa on tarjolla kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa: Sustainability Science and Solutions ja monimuoto-opintoina toteutettava Circular Economy. Joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista. 

Sustainability Science and Solutions

Opit ymmärtämään, kuinka yhteiskunnan eri toimijoiden toimintaa voidaan kehittää kestävämpään suuntaan ja kuinka luoda uusia ratkaisuja kestävää kehitystä tukemaan. Ohjelmassa syvennyt tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointiin, ja opit soveltamaan taitojasi eri toimialoilla, kuten teollisuudessa ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Ymmärrät monipuolisesti ympäristöhaasteita ja saat valmiudet johtaa niiden ratkaisemista. Sinulla on myös mahdollisuus syventää liiketaloudellista osaamistasi.

Circular Economy

Ohjelmassa opit ymmärtämään, miten hyödykkeet korvataan tehokkaammilla ja ympäristöystävällisemmillä palveluilla. Esimerkiksi tietotekniikan sovellusten ja tuotteiden avulla voi luoda tällaisia ratkaisuja. Lisäksi opit, kuinka biomateriaalitalous estää jätteiden synnyn. Kiertotaloudessa liiketoiminta on keskeistä, ja sen vuoksi ohjelmassa käsitellään myös uusien kiertotalouden liiketoimintamallien luomista.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT-yliopisto on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. LUT-yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. LUT-yliopiston kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 7 500...

Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu