Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ammattitutkinnot
Ei arviointeja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi | S2-tuettu

Luksia, paikassa Kirkkonummi
Pituus
1 vuosi 4 kuukautta
Seuraava aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
1 vuosi 4 kuukautta
Seuraava aloitus
Kysy lisätietoja katso lisätiedot
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi | S2-tuettu

Hoitajia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala tuottaa osaamisen toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen että sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneen rekisteröinti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin tapahtuu osaamisalasta riippumatta lähihoitaja-nimikkeellä sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Varhaiskasvatuksesta annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla. Vammaistyön osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat suorittaneelle on kuitenkin riittävää suorittaa vain lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osa.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi | S2-tuettu, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Voit hakea koulutukseen oppilaitoksen omien kotisivujen kautta.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi | S2-tuettu? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Luksia sosiaalisessa mediassa