AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ei arviointeja

Jalkaterapeutti (AMK) | jalkaterapia | monimuotototeutus

Metropolia Ammattikorkeakoulu, paikassa Helsinki
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Jalkaterapeutti (AMK) | jalkaterapia | monimuotototeutus

Jalkaterapeutti (AMK)

Jalkaterapeuttikoulutus jakaantuu 3,5 vuoden ajalle. Opiskelu on päätoimista opiskelua, johon sisältyy lähiopetusta (teoria ja käytäntö), itsenäistä opiskelua, käytännön harjoittelujaksoja, laboraatioita sekä projektioppimista.  Jalkaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, hoitava jalkaterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat, jalkaterän apuvälineterapia sekä johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa. 

Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Apuvälineterapiassa hyödynnetään CAD-CAM -teknologiaa oppimisen välineenä. 

Jalkaterapeuttiopinnoissa painottuvat näyttöön perustuva tieto, käytännönläheinen tutkiva ja kehittävä työote, projekteissa oppiminen sekä harjoittelu oppilaitoksen tiloissa ja työelämässä. Opinnoissa käytetään verkko- ja simulaatiopedagogiikkaa ja hyödynnetään uusia teknologioita. Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Jalkaterapian opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Työskentely Metropolian innovaatiokeskittymissä lisäävät ja edistävät opiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista.

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä. Opinnäytetyössä opitaan tunnistamaan oman alan keskeisiä kehittämiskohteita tai ongelmakokonaisuuksia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja, työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia ja soveltamaan oman alan tutkimustietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin. 

Opinnäytetyö on tekijänsä luova työprosessi ja se tehdään joko yksilötyönä, parityönä tai pienryhmässä. Työssä on mahdollista hyödyntää myös koulutusalojen välisen yhteistyön tuomaa monialaisuuden lisäarvoa. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämän kanssa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, etä- ja verkko-opiskelu sekä työelämäharjoittelut. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä (60 opintopistettä vuodessa). Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Monimuotototeutus mahdollistaa jossain määrin työnteon opiskelun ohella. Työnteko opiskelun ohessa vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Jalkaterapeutti (AMK) | jalkaterapia | monimuotototeutus, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Jalkaterapeutti (AMK)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Enemmän kuin korkeakoulu – neljä kampusta täynnä tekijöitä

Haluatko vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Saat Metropolialta enemmän kuin tutkinnon – saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen. Metropoliassa opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa....

Lue lisää oppilaitoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu