AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus

Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus

Kuntoutuksen ohjaaja on toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnin, kuntoutuksen suunnittelun, ohjauksen ja koordinoinnin asiantuntija, joka tietää hyvän kuntoutuskäytännön periaatteet ja hallitsee laaja-alaisen näkemyksen kuntoutuksesta mukaan lukien; toimintakyky-/lääkinnällisen-, ammatillisen-, sosiaalisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen.

Kuntoutuksen ohjaaja tunnistaa yksilöllisen ja yhteisöllisen kuntoutustarpeen, osaa selvittää ja kuvata asiakkaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä laaja-alaisesti (ICF) sekä osaa laatia asiakkaan ja muiden kuntoutus-/hoitotahojen kanssa hyvän kuntoutuskäytännön mukaisen kuntoutussuunnitelman. Kuntoutuksen ohjaaja osaa yhteensovittaa ja koordinoida asiakkaan kuntoutustarpeet ja olemassa olevat palvelut, koska tuntee hyvin eri kuntoutuspalveluja ohjaavan säädöspohjan (kriteerit ja polut) ja olemassa olevat kuntoutusmahdollisuudet (palvelut). Kuntoutuksen ohjaaja osaa ohjata kuntoutujaa ja läheisiä vastuullisen asiakasohjauksen periaattein (case management) kuntoutujan itsenäistä selviytymistä ja osallisuutta edistäen. Kuntoutuksen ohjaaja osaa kohdata asiakkaita erilaisissa ympäristöissä sekä muutostilanteissa ja edistää kuntoutuksen aikana kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä, muutosmotivaatiota, voimavaroja ja arjen sujumista. Kuntoutuksen ohjaaja osaa toimia kuntoutusalan asiantuntijana ja suunnittelijana moniammatillisissa verkostoissa ja tiimeissä sekä tekee yhteistyötä muiden sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimijoiden kanssa. Kuntoutuksen ohjaaja vaikuttaa aktiivisesti alueellisella ja valtakunnallisella tasolla kuntoutukseen liittyvien asioiden ja palvelujen saavutettavuuden edistämisessä ja kehittämisessä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu