🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Ylemmät AMK-tutkinnot

Insinööri (YAMK) | teknologiaosaamisen johtaminen

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
1,5–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
1,5–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Insinööri (YAMK) | teknologiaosaamisen johtaminen

Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK-tutkinto kehittää teknologiapainotteista liiketoimintaosaamistasi, projektinhallintataitojasi ja kansainvälistymisvalmiuksiasi. Erityisesti koulutuksen tavoitteena on kasvattaa valmiuksiasi tiimisi ja organisaatiosi johto- ja kehittämistehtävissä – opinnoissa korostuu työyhteisö- ja lähijohtamisosaaminen.  

Tämän päivän työelämässä osaamisen lisääminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla tarvitaan muun muassa palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, kansainvälistymistaitoja sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista. Keskeisiä työelämätaitoja ovat myös päättely- ja ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu ja tiedon hallinta.  

Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksen teemat – elinikäinen oppiminen, innovaatiot, kansainvälisyys ja työhyvinvointi – auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.  Samalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.  

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä.  

Lähiopetusta on keskimäärin 1–2 päivää kuukaudessa. Osaan lähiopetuspäivistä voi osallistua verkon välityksellä.  

Koulutus sisältää syventäviä alakohtaisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja. Monialaisten opintojen avulla voit suunnata opintojasi henkilökohtaisten oppimis- ja urasuunnittelutavoitteiden mukaan. Tarjolla olevia opintoja on lukuisia liittyen muun muassa lähijohtamiseen, innovaatio-osaamiseen, palvelumuotoiluun ja strategiseen ajatteluun.  

Syventävissä alakohtaisissa opinnoissa paneudut liiketoimintaprosessien johtamiseen, projektien hallintaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä, verkottumiseen ja toimitusketjujen hallintaan. Myös strateginen talouden ohjaus, laadun hallinta ja suorituskyvyn parantaminen EFQM-mallia käyttäen ovat koulutuksesi keskeisiä sisältöjä.  

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Koulutus on suunnattu insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Insinööri (YAMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu