Ylemmät AMK-tutkinnot

Kliininen asiantuntija (YAMK) | bioanalyytikko tai röntgenhoitaja

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Kliininen asiantuntija (YAMK) | bioanalyytikko tai röntgenhoitaja

Diagnostisten alojen asiantuntijoita tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä. Bioanalyytikon/röntgenhoitajan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat osaamisen tutkimusmenetelmien, hoidon ja työtapojen kehittämiseen. 

Savonian YAMK-koulutuksessa painottuu työelämäläheisyys. Opinnäytetyön aihetta valitessa voit huomioida oman työn ja työyhteisön kehittämistarpeet ja suunnata opinnäytetyön sen mukaisesti. Kaikissa oppimistehtävissä pääset käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan opittuja asioita käytännön työelämään. 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Tutkintonimikkeet: 

  • bioanalyytikko (ylempi AMK) 
  • röntgenhoitaja (ylempi AMK) 

Koulutuksen sisältö

Bioanalyytikon YAMK-koulutuksessa voit syventää kliinisen laboratoriotyön laatua, kliinisen laboratoriotyön erikoisalojen asiantuntijuutta ja laboratoriotyön menetelmien kehittämistä. 

Röntgenhoitajan YAMK-koulutuksessa voit syventää laatujohtamista, turvallisuuskulttuuria, kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittämistä sekä potilaan hoidon turvallisuutta. Lisäksi koulutus kehittää terveydenhuollon alalla tarvitsemiasi johtamis-, tutkimus- ja kehittämistaitoja. 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opinnot koostuvat verkossa tapahtuvista lähitapaamisista, itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä. 

Opiskelijan tulee osallistua verkossa järjestettäviin lähitapaamisiin livenä Teamsissa tai Zoomissa. Tutkinto-ohjelman voi suorittaa kokonaan verkossa, vierailematta lainkaan Savonian kampuksella.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Koulutus on suunnattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet jonkin seuraavista tutkinnoista: Bioanalyytikko (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), FM biokemia, FM biotekniikka, DI Biotekniikka, FM Kemia, THM tai TtM liikuntalääketiede. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta bioanalytiikan alalta tai röntgenhoidon alalta kliinisestä radiografiasta (kuvantaminen, sädehoito ja isotooppi) tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Bioanayytikko (ylempi AMK) / Röntgenhoitaja (ylempi AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu