Sivuston käyttötapa: Mobiili

Mietitkö mihin hakisit? Tule Haavi-koulutusmessuille! 📚✨

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus

Savonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Kevät
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Kuopio
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus | monimuotototeutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouksien tarpeet huomioiden.

Sähköalan insinöörinä osaamisesi näkyy monella yhteiskunnan osa-alueella. Jos valintasi on sähkötekniikka, olet keskeisessä asemassa mm. sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Valmistuttuasi voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Pelkät tekniset tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan opintojen aikana opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun.

Koulutuksen sisältö

Savonian sähkötekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutus sisältää sähköpätevyyteen tarvittavat opinnot ja sen lisäksi muita työelämän edellyttämiä opintokokonaisuuksia talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation aloilta.

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät opiskelijan asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelun aikana tulevat tutuksi sähköasennukset, kiinteistöautomaatio ja kiinteistöjen ohjausjärjestelmät sekä modernit suunnitteluohjelmistot. Opintoihin kuuluu älykäs kiinteistöautomaatio eli älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtäviä sähköverkon laitteiden valvontaa, ohjauksia ja mittauksia, esimerkkeinä sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjaus ja käyttö. Sähköisen talotekniikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa järjestelmien suunnittelijoita, rakentajia ja rakentamiseen liittyvien projektien vastuuhenkilöitä, kiinteistöjen sähköjärjestelmien käyttäjiä ja käytön valvojia sekä huollon ja kunnossapidon ammattilaisia.

Nykyaikainen sähkönjakelujärjestelmä, toimiva sähköverkko ja monipuoliset automaatiojärjestelmät varmistavat luotettavan sähköntoimituksen asiakkaalle. Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sähkönjakeluverkkojen teknistaloudelliseen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen. Verkkoyhtiöiden tehtäviin kuuluu sähköenergian jakelu luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Verkon rakentamisyhtiöt sopivat verkkoyhtiöiden kanssa verkon käytöstä, huollosta, valvonnasta, rakentamisesta ja vikapäivystyksistä. Sähkönjakeluyritykset (verkkoyhtiöt) ja rakennuttajat tarvitsevat erilaisia sähköinsinöörejä – mm. sähköverkon kehittäjiä, ylläpitäjiä, rakennuttajia, teknisiä asiantuntijoita, projektiosaajia, myyjiä sekä automaation asiantuntijoita. Lainsäädännön tunteminen on otettu entistä vahvemmin mukaan koulutuksen sisältöihin.

Sähkökäyttöjä ovat sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen, joilla voidaan esimerkiksi käyttää vesipumppua tai liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon. Teollisuudessa ja energiantuotannossa tarvitaan sähkömoottoreiden ohjauksia ja toimintojen automatisointia. Teollisuuden prosesseja ohjataan kyseiseen tarkoitukseen suunnitelluilla automaatiolaitteilla, esim. ohjelmoitavilla logiikoilla. Koulutus tarjoaa kattavaa tietoa sekä käytännön harjoituksia teollisuuden sähköjärjestelmistä, sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, automaatiolaitteista sekä automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista. Sähkökäyttöjen kehittyminen on ollut voimakasta ja se on vaikuttanut erityisesti teollisuuden järjestelmien toiminnan tehostumiseen ja sitä kautta mittavaan energian säästöön.

Sähkökäytöt ja automaatio työllistävät sähköinsinöörejä tuotekehityksessä, laitesuunnittelussa, järjestelmäsuunnittelussa sekä huollossa ja kunnossapidossa. Usein sähköinsinöörin tehtävät ovat hankintoihin ja kunnossapitoon liittyviä projekteja sekä myynnin tehtäviä.

Opintojen rakenne

Sähkötekniikan insinöörikoulutuksen opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, projekteista ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Perusopinnot 50 op:

Sähkötekniikan perusopinnot sisältävät viestinnän, kielten, matematiikan, fysiikan, kemian ja sähkötekniikan perusteiden opintojaksoja. Nämä opintojaksot rakentavat pedagogisen pohjan ammattiopinnoille.

Ammattiopinnot 130 op:

Ammatilliset opinnot sisältävät monipuo­lisesti sähkötekniikan eri osa-alueisiin, sähkövoimatekniikkaan ja alan automaatio­sovelluksiin liittyviä opintojaksoja, jotka ovat soveltavan ammatti-identiteetin vuoksi tärkeitä ja joiden pedagogisena tavoitteena on sähkötekniikan osaamisen syventäminen. Opiskelussa keskitytään erityisesti alan tekniikoiden käytännön soveltamiseen erilai­sissa sähköisen talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen, tehoelektroniikan ja automaation sovelluksissa.

Valinnaiset opinnot 15 op:

Valinnaiset opinnot suuntaavat ja tukevat asiantuntijuuden kehittymistä opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Opiskelija voi valita opintoja myös Savonian yhteisistä opintokokonaisuuksista ja muista tutkinto-ohjelmista tai sisällyttää tutkintoonsa muualla suoritettuja samantasoisia opintoja.

Harjoittelu 30 op:

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen.  Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua.  Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö 15 op:

Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitussa aiheessa.

Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan koulutuksesta valmistuneena insinöörinä uramahdollisuutesi ovat erittäin monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran tehtäviä ja toimialaa, jolle tulet todennäköisimmin työllistymään.

Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikkaa lukeneet insinöörit työllistyvät myös erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneet henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, joka ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä.

Sähköala tarjoaa myös konsultointi- ja koulutustehtäviä, ja koulutuksen myötä saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Valmistuvan sähköinsinöörin tyypillisimpiä ammattinimikkeitä ovat:

  • sähkösuunnittelija
  • projektipäällikkö
  • sähköverkon kehittäjä
  • sähkönjakeluautomaation asiantuntija
  • sähköverkon rakennuttaja
  • sähkö- ja automaatiosuunnittelija
  • myynti-insinööri
  • projekti-insinööri
  • käyttöönottoinsinööri
  • kunnossapito- ja huoltoinsinööri

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista! Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella tutkintoon päiväopiskeluna tai työn ohessa (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja erikoistumisopinnot) sekä joustavasti avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opiskelu on työelämälähtöistä ja soveltavaa, teoriaa ja käytäntöä. Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut tunnustusta erityisesti opetuksen ja opetusmenetelmien...


Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.savonia.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(3,9)
Perustuu 57 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot: