🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) | monimuotototeutus

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouksien tarpeet huomioiden.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä olet keskeisessä asemassa muun muassa sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Työsi vaikutus näkyy lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella.

Pelkät tekniset tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan opintojen aikana opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun. Koulutus sisältää sähköpätevyyteen tarvittavat opinnot sekä muita työelämän edellyttämiä opintokokonaisuuksia talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation aloilta.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi valmistuttuasi olet sähköjärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen asiantuntija. Voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuu projektioppiminen ja monialaisuus.

Useilla opintojaksoilla pääset tekemään työelämän projekteja yhdessä alan yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Savoniassa voit opiskella sähköistä talotekniikkaa, sähkönjakelutekniikkaa ja automaatiotekniikkaa. Opintojesi sisältö rakentuu osittain henkilökohtaisten valintojesi mukaisesti.

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät sinut asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Tutustut sähköasennuksiin, kiinteistöjen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin sekä moderneihin suunnitteluohjelmistoihin.

Opintoihisi kuuluu älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtävää kiinteistöjen laitteiden valvontaa, ohjausta ja mittaamista – esimerkiksi sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjausta ja käyttöä.

Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sinut sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen.

Myös sähkökäytöt – eli sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen – tulevat tutuiksi. Sähkökäytön avulla voidaan esimerkiksi liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon tai käyttää vaikkapa vesipumppua.

Teollisuudessa ja energiantuotannossa sähkömoottoreiden ohjaukset ja toimintojen automatisointi ovat avainasemassa. Suuntautumisvalinnan opinnot tarjoavat kattavat tiedot sekä käytännön harjoituksia sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, teollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatiolaitteista ja automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista.

Valmistuvat insinöörit perehtyvät myös uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikkoihin.

Automaatiotekniikan opinnot perehdyttävät sinut automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelun aikana opitaan ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointiperiaatteet ja perusfunktioiden käyttöä ja niiden soveltamista erilaisissa automaatioratkaisuissa. Opit kytkemään erilaisia antureita, väyliä, älykkäitä kenttälaiteita sekä operointi- ja valvomonäyttöjä.

Taitojen karttuessa opit tekemään hajautetun automaation kokonaisuuksia hyödyntäen toimilaite-, logiikka- ja valvomoratkaisuja. Automaatioprojektissa voit hyödyntää teollisen internetin ratkaisuja.

Opintoihin kuuluu tutustumista eri automaatiotoimittajien ratkaisuihin sekä itsenäistä automaatiosovelluksen suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Perehdyt hajautettuun automaatiojärjestelmään ja sillä tapahtuvaan prosessien säätöön ja ohjaukseen.

Opintojen aikana perehdytään automaatioon liittyviin tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä nykyaikaisiin teollisen internetin mahdollisuuksiin.

Suunnitteluosaamista karttuu tutustumalla erilaisiin teollisuusautomaation suunnittelutyökaluihin ja menetelmiin. Opintojen myötä osaat valita erilaisiin teollisuusautomaation kohteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja ja valita järjestelmään sopivat laitteet ja ohjelmistokokonaisuudet.

Ammattiopintoja täydennetään vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, jotka koostuvat sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman monipuolisesta tarjonnasta. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot integroituvat päiväpuolen toteutuksiin monimuoto-opiskelijat huomioiden joustavasti. Opintoja voit valita koulutusohjelman opetussuunnitelman sisältä eri vaihtoehdoista. Rakennat tutkintosi täydentävän osan itsellesi sopivimmista opintojaksoista automaation, sähköisen talotekniikan tai sähkönjakelun opintojaksoilla.

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta valmistuneena insinöörinä uramahdollisuutesi ovat erittäin monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran tehtäviä ja toimialaa, jolle tulet todennäköisimmin työllistymään.

Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikkaa lukeneet insinöörit työllistyvät erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneet henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, joka ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä.

Sähköala tarjoaa myös konsultointi- ja koulutustehtäviä, ja koulutuksen myötä saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:

 • sähkösuunnittelija
 • projektipäällikkö
 • sähköverkon kehittäjä
 • sähkönjakeluautomaation asiantuntija
 • sähköverkon rakennuttaja
 • sähkö- ja automaatiosuunnittelija
 • myynti-insinööri
 • projekti-insinööri
 • käyttöönottoinsinööri
 • kunnossapito- ja huoltoinsinööri
 • automaatioinsinööri
 • järjestelmäasiantuntija

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

 • Monimuotototeutus
 • Kuopio
 • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa syksyn yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu