🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | monialaisen kuntoutuksen asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | monialaisen kuntoutuksen asiantuntija

Monialaisen kuntoutuksen asiantuntija (YAMK) -koulutuksesta saat osaamisen kuntoutuspalveluiden kehittämiseen, järjestämiseen ja koordinointiin. Lisäksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa sinulle laaja-alaisen tietotaidon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä eri väestöryhmät huomioiden.  

Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sitä tukeva kuntoutumistoiminnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Tarjolla olevat osaamisteemat – elinikäinen oppiminen, innovaatiot ja kansainvälisyys – auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Opit myös hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja hyvinvointiteknologiaa asiakkaan kuntoutumisen edistämisessä ja kuntoutuspalvelujen kehittämisessä. 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta verkossa ja intensiivilähipäivistä.

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 1–2 intensiivilähipäivää kuukaudessa. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin ja ne kestävät koko päivän (klo 8.15–16).

Intensiivilähipäivät järjestetään hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta.

Intensiivilähipäivien lisäksi koulutukseen voi sisältyä 1–2 lähijaksoa, riippuen siitä, mitä Savonian yhteisiä opintojaksoja opiskelija valitsee. 

Halutessaan tutkinto-ohjelman voi suorittaa kokonaan verkossa, vierailematta lainkaan Savonian kampuksella. Osallistuminen ainakin koulutuksen aloitussessioon Microkadun kampuksella Kuopiossa on kuitenkin vahvasti suositeltavaa.

Opintojen alussa valitset yhteensä 30 opintopistettä Savonian yhteisistä opinnoista ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista.

Alakohtaisia asiantuntijuusopintoja ovat: 

  • monialaisen kuntoutuksen lähtökohdat 5 op 
  • toimintakyvyn arviointi kuntoutuksessa 5 op  
  • näyttöön perustuva kuntoutus 5 op  
  • monialaisen kuntoutuksen uudistuvat menetelmät 5 op 
  • hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5 op 
  • yhteiskehittäminen ja monialaiset verkostot kuntoutuksessa 5 op 

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (esim. fysioterapeutti, sosionomi, toimintaterapeutti, ensihoitaja, kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, geronomi, kuntoutusohjaaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (ylempi AMK, fysioterapeutti (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu