Sivuston käyttötapa: Mobiili

Mietitkö mihin hakisit? Tule Haavi-koulutusmessuille! 📚✨

Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Savonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Kevät
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Kuopio
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus

Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Terveydenhoitajan amk-tutkinto rakentuu sairaanhoitajan ydinosaamisesta 180 op sekä terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta 60 op. Sairaanhoitajan opinnot ovat pakollinen tutkinnon osa. Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset (2013/55/EU).

Terveydenhoitaja toimii asiantuntijana hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön alueilla. Koulutuksen aikana hankit vahvat kliinisen hoitotyön/terveydenhoitotyön perustiedot ja –taidot sekä hyvät vuorovaikutus‐ ja yhteistyötaidot.

Alan ammattilaisena osaat ehkäistä ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Osaat ehkäistä sairauksia, vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Terveydenhoitajana osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Valmistuttuasi osaat ratkaista ammattialan ongelmia, tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja osaat vastata hoitotyön ammatillisista tehtävistä perustaen toimintasi parhaaseen mahdolliseen tutkimukselliseen näyttöön. Kykenet johtamaan ammatillista toimintaa ja hankkeita sekä työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös alan yrittäjänä.

Opintojen sisältö

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Opinnot etenevät lukuvuosi- ja lukukausiteemoittain. Ensimmäisen vuoden vuositeema on ammattikuvan luominen, jossa opiskelija hankkii hoitotyön tietoperustaa ja kliinisen osaamisen perusteita. Opintoja ovat esimerkiksi anatomia ja fysiologia, diagnostiset tutkimukset, hoitotaito, lääkehoidon perusteet, oppijana korkeakoulussa ja sisätautipotilaan hoitotyö.

Toisen vuoden teema on ammattiosaamisen kehittäminen, jossa hoitotyön kliinistä osaamista laajennetaan ja vahvistetaan. Opiskeltavana ovat englanti, keskeisten sairauksien lääkehoito, perioperatiivinen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, lasten ja nuorten hoitotyö, perheen hoitotyö ja tutkimusmenetelmäopinnot.

Kolmannen vuoden teema on ammatillisen osaamisen syventäminen. Keskityt hoitotyön asiantuntijuuden kehittymiseen ja kliinisen osaamisen syventämiseen sekä opinnäytetyöhön. Opiskelet gerontologista hoitotyötä ja kotihoitoa, sairaanhoitajan itsenäistä toimintaa ja toimintakyvyn arviointia. Opinnäytetyössä sinulla on tutkimuksellinen ote, sovellat teoriatietoa ja näyttöön perustuvaa toimintaa valitsemaasi opinnäytetyön aiheeseen.

Neljännen vuoden teemana on terveydenhoitotyön asiantuntijuus. Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa terveydenhoitajatyön osaamista eri toimintaympäristöissä ja sinulla on terveydenhoitotyön kehittämisvalmiudet.

Opintojen rakenne

Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä, josta terveydenhoitajan ammattiopintoja on 60 op. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä ja opiskelijan työtä1600 tuntia. Opiskelu sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Perus- ja ammattiopinnot

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun, koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön. Perusopinnot luovat perustan ammatilliselle kasvulle, vastuulliselle työskentelylle, jatkuvalle oppimiselle sekä kieli- ja viestintätaitojen kehittymiselle.

Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy terveydenhoitajan/ sairaanhoitajan tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin, jotta hän kykenee valmistuttuaan työskentelemään itsenäisesti terveydenhoitajatyön/ hoitotyön asiantuntijana, esimiestehtävissä, kehittämistehtävissä ja yrittäjänä.

Harjoittelu

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. Harjoittelua voi suorittaa kansainvälisessä vaihdossa ammattikorkeakoulun yhteistyöorganisaatioissa.

Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajana voit työskennellä äitiys‐ ja lastenneuvolassa, tartunta- ja rokotuspoliklinikalla, koulu‐ ja opiskeluterveydenhuollossa, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa/kotisairaanhoidossa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, sekä koulutus‐ ja projektitehtävissä. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

  • Terveydenhoitaja
  • Sairaanhoitajat
  • Ohjaaja (sosiaaliala)
  • Palveluvastaava
  • Hyvinvointikoordinaattori
  • Yrittäjä

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. 

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista! Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella tutkintoon päiväopiskeluna tai työn ohessa (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja erikoistumisopinnot) sekä joustavasti avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opiskelu on työelämälähtöistä ja soveltavaa, teoriaa ja käytäntöä. Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut tunnustusta erityisesti opetuksen ja opetusmenetelmien...


Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.savonia.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(3,9)
Perustuu 57 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus täytä seuraavat tiedot: