🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Geronomi| verkkopainotteinen monimuotototeutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Geronomi| verkkopainotteinen monimuotototeutus

SeAMKin Geronomi (AMK) -koulutuksen tavoitteena on kouluttaa vanhustyön asiantuntijoita erityisesti sosiaali- ja terveysalan vanhustyön eri tehtäviin. Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneella on valmiudet ja sitoutuminen vanhuksen hyvän elämän ja mielekkään arjen edistämiseen. Hän osaa arvioida vanhuksen hyvinvointia, toimintakykyä ja palvelutarpeita. Geronomi osaa toteuttaa henkilökohtaista palveluohjausta, organisoida vanhusta tukevia palvelukokonaisuuksia ja moniammatillisia vanhuspalveluja sekä tukea vanhuksen omaisia. Hän osaa ohjata, johtaa ja kehittää palvelutoimintaa ja henkilöstöä. Geronomilla on taitoja edistää ikäystävällisen yhteiskunnan aikaansaamista. Hän osaa toteuttaa ammattityössä edellytettävää kehittämistoimintaa.

Geronomikoulutuksen keskeiset sisältöalueet ovat:

  • Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
  • Gerontologisen työn tietoperusta
  • Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
  • Ehkäisevä ja valtaistava gerontologinen työ
  • Gerontologinen hoiva, hoito ja kuntoutus
  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä
  • Gerontologisen työn johtaminen ja kehittäminen.

Lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyvät SeAMKin kaikille yhteiset opinnot, sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.

Verkkopainotteinen monimuotototeutus Geronomi (AMK) -koulutuksessa

Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa suurin osa teoriaopinnoista suoritetaan verkossa joko kokonaan tai osittain. Verkko-opetus voi tapahtua etukäteen määriteltynä ajankohtana (etäopetus) tai opiskelija voi opintojaksosta riippuen opiskella verkossa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Osa opinnoista suoritetaan lähiopintoina Seinäjoella. Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvää harjoittelua ei voi toteuttaa verkko-opintoina. Opiskelu verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa edellyttää hyvää ajankäytön hallintaa, itseohjautuvuutta ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun.

Syksyllä 2024 alkavassa koulutuksessa lähiopetusta on noin 3–5 päivää kuukaudessa. Syksyllä 2024 lähiopetusta järjestetään viikoilla 35, 39, 43, 49. Erillishakujen kautta valittujen opiskelijoiden monimuoto-opetus toteutuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Seinäjoki
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Geronomi (AMK)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kuulut yhteensä 5000 seamkilaisen joukkoon. SeAMKissa on vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken on helppoa. Meillä on tekemisen meininki! Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. Tämä todentaa hyvin...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu