🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Terveydenhoitaja | päivätoteutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Terveydenhoitaja | päivätoteutus

SeAMKin terveydenhoitajaopinnot antavat lähtökohdat ihmisen ja hänen läheistensä eettisesti kestävään kohtaamiseen sekä turvallisen elinympäristön huomioimisen terveyttä edistäen. Opinnoissa perehdytään näyttöön perustuvaan tietoon perustuen eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämiseen, sairaanhoitoon, kuntoutukseen, omahoidon tukemiseen sekä ohjaamiseen.

Terveydenhoitajakoulutus sisältää yleissairaanhoitajan tutkinnon. Opinnoista 180 opintopistettä (3 vuotta) ovat sairaanhoitajan ammatillisia opintoja. Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä (1 vuosi), josta 30 opintopistettä toteutuu harjoitteluna erilaisissa terveydenhoitajan työn toimintaympäristöissä.

Opintojen edetessä opiskelija kehittää omaa hoitotyön asiantuntijuuttaan osallistumalla mm. projektityöhön ja tekemällä opinnäytetyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnoissa perehdytään myös eTerveyteen ja hoitotyön teknologiaan. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Lähiopetus toteutuu erilaisin työskentelytavoin, kuten luentoina, tehtävinä, seminaareina, työpajoina, simulaatioharjoituksina, opintokäynteinä tai verkko-opintoina. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja on myös englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Ohjattu harjoittelu tapahtuu hoitotyön erilaissa toimintaympäristöissä tai projekteissa. Ohjatussa harjoittelussa terveydenhoitajaopiskelija liittää yhteen hoitotyön teoriatietoja ja käytännön tilanteiden tuottamia taitoja. Ohjattu harjoittelu toteutuu erilaisten harjoitteluympäristöjen hoitotyön luonteen mukaisissa työvuoroissa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Lähiopetus
  • Seinäjoki
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kuulut yhteensä 5000 seamkilaisen joukkoon. SeAMKissa on vahva yhteisöllisyys ja me-henki. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken on helppoa. Meillä on tekemisen meininki! Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on kolmatta kertaa Suomen paras ammattikorkeakoulu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2022 tuloksissa. Tämä todentaa hyvin...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu