AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Terveydenhoitaja | päivätoteutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Terveydenhoitaja | päivätoteutus

Terveydenhoitajan työ on mielekästä. Me SeAMKissa mahdollistamme sinulle tietojen ja taitojen oppimisen – sinä tuot tahtosi ja persoonasi kehittyäksesi terveydenhoitotyön ammattilaiseksi. Terveydenhoitajana teet tärkeää työtä auttaaksesi eri ikäisiä ihmisiä huolehtimaan terveydestään. Työ on vaihtelevaa, vaativaa ja itsenäistä, mutta terveydenhoitaja tekee myös yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Tässä työssä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitosi ovat todella tärkeitä. Oma persoonasi on tärkeä työkalu työskennellessäsi erilaisten asiakkaiden ja heidän perheittensä kanssa.

Terveydenhoitajan opinnot

Terveydenhoitajan koulutukseen sisältyvät terveydenhoitotyön opinnot ja yleissairaanhoitajan opinnot siten, että koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Perusopinnot tukevat sekä opiskeluasi että alalle kehittymistäsi. Ammatillisissa opinnoissa on sekä teoriaopintoja että niihin liittyvää harjoittelua. Teoriaopintoja toteutamme vaihtelevin opetusmenetelmin lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna. Koulutuksessa opiskellaan myös oman työn kehittämisen taitoja.

Terveydenhoitaja (AMK) -opinnoissa keskiössä ovat ihmislähtöinen toiminta ja työelämän sairaanhoitajalla asettamat vaatimukset. Päämääränä on, että valmistuttuasi hallitset yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisen ja ylläpitämisen. Osaat myös ehkäistä asiakkaidesi sairauksia ja kuntouttaa asiakkaita heidän jo sairastuttuaan.

SeAMKin terveydenhoitajan opintotarjonta sisältää laajan kokoelman hoitotyöhön, lääkehoitoon, eettisyyteen, vuorovaikutukseen ja johtamiseen sekä päätöksentekoon liittyviä opintoja. Teknologian hyödyntäminen hoitotyössä on myös yksi opintojesi keskeisimpiä alueita. Teknologiaan pääset tutustumaan esimerkiksi kursseilla Terveys sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä.

Opiskelumenetelmät

Meillä terveydenhoitajien opiskelumenetelmät tukevat terveydenhoitajan työssä tarvittavaa näyttöön perustuvaa osaamista. Tämä tarkoittaa, että osaat toimia asiakkaan parhaaksi tietämyksesi ja käytännön osaamisesi kautta.

Opintoihisi sisältyy lähiopetusta luennoilla, virtuaaliopintoina, seminaareissa, yhteistoiminnallisena opiskeluna ja vierailukäynneillä. Teoriaa sovellat käytäntöön harjoittelun kautta. Harjoitteluja kertyy kaikkiaan yli 100 opintopisteen edestä.

Koulutukseen kuuluvat harjoittelujaksot useissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotaitoja kampuksemme moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajiemme ohjauksessa. Sinulla on mahdollisuus ura- ja opinto-ohjaukseen läpi opintojesi. Kansainvälisyys kuuluu opintoihisi, ja voit suorittaa opintojasi myös vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Seinäjoella tapahtuva terveydenhoitajan koulutus sisältää myös sairaanhoitajan koulutuksen. Terveydenhoitajatyöhön syventäviä ammattiopintoja on vähintään 60 opintopisteen verran, joista osa toteutuu sairaanhoitajakoulutuksen sisällöissä.

Terveydenhoitaja työelämässä

Valmistumisen jälkeen terveydenhoitajilla on paljon erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät. Sinulla on mahdollisuus työskennellä vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. Sinulla on myös mahdollisuus opiskella, kehittää ja täydentää omaa osaamistasi.

Asiakkaiden voimavarojen kehittäminen, itsehoito ja kyky elää terveellisesti ovat alan kulmakiviä. Terveydenhoitoalalla on tilaa uusille ideoille, innovaatioille ja ratkaisuille, joiden kautta sinun on myös mahdollista kehittää itseäsi työntekijänä tai yrittäjänä. Suomalainen osaaminen on haluttua myös kansainvälisesti. Koulutuksemme mahdollistama työskentely EU-maissa tarjoaa yhden vaihtoehtoisen portin työllistyä terveydenhoitajaksi.

Voit työskennellä terveydenhoitajana äitiysneuvolassa ja perhesuunnittelussa, lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhusten terveydenhoidossa sekä sairaanhoitajana kotihoidossa, avovastaanotoilla sekä perussairaanhoidon vuodeosastoilla. Voit työllistyä julkisen tai yksityisen sektorin tehtäviin, hankkeisiin tai järjestötyöhön.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Lähiopetus
  • Seinäjoki
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Opiskelijat ovat keskiössä SeAMKissa. Jos haluat mukaan 5000 opiskelijan ja henkilöstön edustajan – seamkilaisten – joukkoon, tutustu koulutustarjontaan ja hakuohjeisiin.  SeAMK tarjoaa korkeatasoiseen ammatilliseen osaamiseen tähtäävää opetusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuudella alalla: Kulttuuriala Liiketalouden ja hallinnon ala Luonnonvara-ala Ravitsemisala...

Lue lisää oppilaitoksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu