Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ensihoitaja (AMK) | Ensihoitaja | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Tampere
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ensihoitaja (AMK) | Ensihoitaja | päivätoteutus

Ensihoitajan tutkinto-ohjelmassa opit arvioimaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistämään ja ylläpitämään peruselintoimintoja, parantamaan potilaan ennustetta ja kohentamaan hänen tilaansa. Ensihoitajana osaat toimia onnettomuustilanteissa ja hoitaa akuutisti sairastuneita potilaita sairaalan ulkopuolella, päivystyspoliklinikalla tai teho-osastolla. Sinulla on halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Ammatillista ydinosaamista ovat

 • asiakaslähtöisyys
 • eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • ensihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
 • ensihoitotilanteiden turvallisuus
 • ensihoidon teknologia, laitteisto ja välineistö
 • kliininen hoitotyö ja ensihoito
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • tutkimus- ja kehittämistyö
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Ensihoitajan osaaminen pohjautuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen, lääketieteeseen, farmakologiaan sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitajakoulutuksesta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden.

Ensihoitajakoulutuksessa kaksi ensimmäistä vuotta on pitkälti samoja opintoja sairaanhoitajakoulutuksen kanssa. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat sairaan ihmisen ja tämän omaisten hoitamisen perusteet. Keskivaiheen opintojen aikana opit kehittämään kliinistä osaamistasi hoitotyön eri alueilla ja saat valmiuksia sairaanhoitajana työskentelyyn. Perustason ensihoidon opintojen aikana opit käyttämään perustason ensihoidon teknologiaa, laitteita ja välineitä. Osaat tutkia potilaan peruselintoimintoja, tehdä tilannearvion ja aloittaa ensihoidon perustason hoitovälineillä. Loppuvaiheen opinnoissa opit hoitamaan akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Osaat aloittaa potilaan hoidon hoitotasoisella ensihoidolla, toimia onnettomuustilanteissa ja johtaa ensihoitotilanteita. 

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa. TAMKin opiskelijana pääset harjoittelemaan kliinisiä hoitotyön taitoja Taitokeskuksessa yhdessä lääketieteen ja muiden terveysalan opiskelijoiden kanssa. Todellisuutta vastaavissa simulaatiotiloissa jäljitellään vuodeosaston, ensiavun, leikkausosaston tai synnytyssalin oikeaa toimintaa. Käytössäsi on myös useita virtuaalisia oppimisympäristöjä ja mahdollisuus pelilliseen oppimiseen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on tutkinto-ohjelman opintojakson tavoitteiden mukaista. Tutkinto-ohjelman aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit

Ensihoitaja (AMK) | Ensihoitaja | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele Diakissa!

Opiskele Suomen suurimmassa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulussa. Hae yhteishaussa 18.3.–1.4.