🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | Tietotekniikka| päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | Tietotekniikka| päivätoteutus

Tavoite

Tietotekniikan insinöörikoulutuksessa opiskelet matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja sekä alan ammattiaineita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa voi suuntautua ohjelmistotekniikkaan, tietoverkkoihin ja tietoliikennetekniikkaan tai sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkaan. Opiskelijana sinulta vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä ongelmanratkaisukykyä.

Tietotekniikkaa hyödynnetään lähes kaikkialla ja se on yhteiskunnan elinehto nyt ja tulevaisuudessa. Digitalisaatio on nähty kasvun moottorina, ja ohjelmoinnin osaajista on tällä hetkellä huutava pula. Erilaisten arkikäytössä olevien koneiden ja laitteiden kytkeminen internetiin lisääntyy merkittävästi. Näiden verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvan merkitys kasvaa ja laitteista saatavan datan analysointi ja hyödyntäminen on voimakkaasti kehittyvä osaamisen alue tekoälyn soveltamisen ja 5G:n ohella. Tietotekniikka alana onkin kehittyvä, kasvava ja kansainvälinen ja se vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen arkeen. 

ICT-alan työtehtävät ovat hyvin laaja-alaisia ja niissä edellytetään esimerkiksi ohjelmointiosaamista, tietoturvan hallintaa, laiteteknistä osaamista, käytettävyyttä ja asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä. Tietotekniikan insinööriosaamista tarvitaan enenevissä määrin eri toimialoilla. TAMKissa tehdäänkin vahvaa yhteistyötä erilaisten ICT-alan yritysten kanssa.

Tietotekniikan insinöörit työllistyvät muun muassa alansa asiantuntijoiksi ja suunnittelijoiksi sekä teollisuuden tuotekehitystehtäviin. Tietotekniikan ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäsuunnittelija, tietoliikenneinsinööri, testausinsinööri, käyttöliittymäsuunnittelija, tietoverkkoasiantuntija, ohjelmistoasiantuntija, sovellusasiantuntija, web-suunnittelija, yrittäjä, konsultti ja tuotekehitysinsinööri.

Koulutuksen sisältö

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinnoissa pääset tutustumaan erittäin laajaan ICT:n toimialaan. Opinnot antavat hyvät valmiudet alalla vaadittavien perusasioiden ymmärtämiseen ja erilaisten teknologioiden ja työmenetelmien monipuoliseen hallintaan. Heti ensimmäisestä vuodesta lähtien sinulle tarjotaan runsaasti käytännönläheistä ja erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa perusammattiaineopetusta. Ensimmäisen ja toisen vuoden perusopinnoissa luodaan vankka pohja insinööriopinnoille, joka mahdollistaa ammatillisen suuntautumisen kolmeen eri suuntautumispolkuun. Opintosuuntien mukaisia opintoja opiskellaan toisen opintovuoden keväästä alkaen.

Valittavat opintosuunnat ovat ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka ja tietoverkot sekä sulautetut järjestelmät ja elektroniikka. Lisäksi on mahdollista valita opintoja älykkäiden koneiden -opintosuunnasta, joka on tekniikan koulutuksille yhteinen.

Opinnoille on eri vuositeemat, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

Ensimmäisen vuoden jälkeen olet tutustunut ICT-alaan ja hankkinut matemaattis-luonnontieteellistä perusosaamista tekniikan alalta. Sinulla on valmiudet olla harjoittelijana ICT-alan työtehtävissä. Olet opiskellut syventäviin ammattiaineopintoihin johtavia perusopintoja, joita ovat muun muassa ohjelmointi, elektroniikka ja tietoverkot.

Toisen vuoden jälkeen olet hankkinut insinööriosaamisen matemaattis-luonnontieteellisiä perustietoja ja -taitoja sekä syventänyt ICT-alan perusosaamistasi. Sinulla on valmiudet olla mukana ICT-alan työtehtävissä kuten esimerkiksi elektroniikan vianhaussa ja testauksessa, ohjelmistotestauksessa ja -suunnittelussa sekä tietoverkkojen testauksessa ja rakentamisessa. Toisen opiskeluvuoden aikana olet valinnut opintosuunnan syventäviä ammattiopintoja varten.

Kolmannen vuoden jälkeen sinulla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa opintosuunnan mukaisesti. 

Ohjelmistotekniikan opintosuunnan opiskelijana sinulla on valmiuksia toimia ohjelmistotekniikan projekteissa, alkaen määrittelystä aina vaativaan ohjelmistokehitykseen ja koodaamiseen. Tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen opintosuunnan opiskelijana sinulla on valmiuksia osallistua tietoliikenneverkkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan opintosuunnan opiskelijana omaat valmiuksia toimia laitteistoläheisten elektroniikkalaitteiden suunnittelussa, toteutuksessa, testauksessa ja ohjelmoinnissa. 

Neljännen vuoden opintojen jälkeen olet täyttänyt koulutuksen tavoitteet valmistuvalle insinöörille.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu