AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Saat taidot yhteiskunnallisesti vaikuttavaan työhön, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia muuttuvassa yhteiskunnassa. Sosiaalialan ilmiöiden ja asiakastyön ohella tutkinto-ohjelma tarjoaa muun muassa palvelujärjestelmäosaamista sekä kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamista. Opintoihin kuuluu yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä yhteisötyöskentelyä. Alan opiskelua, harjoittelua ja työtä ohjaavat asiakaslähtöisyys, reflektiivisyys ja eettisyys.

Sosionomina edistät sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä estät huono-osaisuutta. Alalla kohdattavat ilmiöt ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimutkaisia. Sosionomina sinulta edellytetään luovuutta sekä tutkivaa ja kehittävää otetta omaan työhösi. Sosionomi työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vanhustyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön alueilla. Monikulttuurisuustyö sekä yhteiskunnan monikulttuuristuminen yleisesti edellyttävät sosionomeilta kielitaitoa ja kulttuurisensitiivistä työotetta. 

Voit valita varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto sisältää kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain tarkoitetussa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden teemana on sosionomin tavoitelähtöinen työ. Opiskelijana ymmärrät sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät ja eettisen perustan. Kehityt käyttämään erilaisia asiakastyön menetelmiä asiakkaan elämänhallinnan, osallisuuden, hyvinvoinnin ja arjen tukemiseksi.

Toisen vuoden teemana ovat sosiaalialan ilmiöt, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäosaaminen ja eettinen asiakastyö. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset modulit, joiden avulla voit kehittää erityisosaamistasi ja suunnitella omaa urapolkuasi. Harjoittelussa sinulle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. 

Kolmannen vuoden teemana on sosiaalialan tutkiva kehittäminen, monimotoisessa toimintaympäristöissä työskentely sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. Tämän vuoden aikana suunnittelet ja toteutat osallisuutta edistäviä TAMKin strategialähtöisiä projekteja sekä muita työelämäprojekteja. Opetukseen integroidaan kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Laadit työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykysi kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön. Osaat toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa sekä toimintaympäristöissä. 

Kolmannen lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi suuntautua hyvinvointiyrittäjyyteen hakemalla Proakatemian koulutuspolulle. Hyvinvointialojen Proakatemiassa opiskellaan monialaisessa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden muodostamassa tiimissä valmentajan johdolla. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet ovat samat kuin muilla sosionomiopiskelijoilla.

Neljännen vuoden teemana on sosionomi ammatillisena toimijana. Valmistut siirtymään valmiina sosionomina työelämään. Teet syksyn aikana lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työurasi kannalta sopivassa paikassa. Sosiaalialan osaamistavoitteista vaativimmat tavoitteet liittyvät eettiseen osaamiseen, jolloin olet sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sidoutut toimimaan niiden mukaisesti.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu