Itsenäiset maisteriohjelmat

Luokanopettaja, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Luokanopettaja, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija- osaa toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana sekä tukea yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittymistä oman ammattialansa instituutioissa, kansainvälisessä yhteistyössä ja moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa- osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ja edistää yhdenvertaisuutta ammatillisessa toiminnassaan- ymmärtää kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä osaa kehittää ja arvioida ammattialaansa tieteellisesti- osaa kehittää ja syventää asiantuntijaidentiteettiään- osaa muodostaa kasvatustieteiden kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,- osaa eritellä oppimiseen ja kasvatukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja globaaleja ilmiöitä laaja-alaisesti Koulutuksen sisältöKasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma muodostaa laaja-alaisen, kasvatustieteisiin syventävän maisterin tutkinnon. Opintojen sisällöt kytkeytyvät kasvatustieteissä tehtävään tutkimukseen ja ajankohtaisiin kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Opinnot syventävät ymmärrystä kasvatus-, opetus ja koulutusalan yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja mahdollistavat niiden tarkastelun kriittisesti ja reflektiivisesti.Tutkintoon sisältyy kasvatustieteiden sisällöllisiä ja metodologisia opintoja sekä pro gradu -tutkielma. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa vapaasti valittavia opintoja, jotka ovat työmarkkinoille sijoittumisen ja asiantuntijuuden kannalta olennaisia.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu