Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Tavoite

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen, tuntee tieteellisen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja kykenee oman työnsä kehittämiseen. Tavoitteena on kouluttaa kyvykkäitä tietoteollisuuden ammattilaisia sekä tutkijoita ja opettajia korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Tietojenkäsittelyoppi on tieteenala, joka tutkii tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnoissa opiskelija voi suuntautua laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, organisaatioiden tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.