✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Tampere
Itsenäiset maisteriohjelmat

Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Tavoite

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella on

  • vahva teoreettinen pohja ymmärtää ja tehdä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä kehittää ja arvioida ammattialaansa tieteellisesti,
  • metodologiset valmiudet muodostaa kasvatustieteiden kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
  • kyky eritellä oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
  • tieto kasvatusalan moniammatillisista käytännöistä ja yhteistyöverkostoista sekä taito soveltaa asiantuntijuuttaan oman ammattialansa instituutioissa ja kansainvälisessä yhteistyössä,
  • kyky toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana, joka tukee yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittämistä,
  • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön ja
  • kyky tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut on kelpoinen opetus-, koulutus- tai johtamistehtäviin. Opinnot antavat valmiudet kasvaa kriittisesti tietoiseksi maailman ja kasvatuksen ymmärtäjäksi, oppimisen ohjaajaksi ja tukijaksi sekä kasvamaan saattajaksi, joka yhdessä muiden kanssa osaa kehittää ja muuttaa kasvatuksen maailmaa.

Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavat kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot on suunnattu hakijoille, jotka haluavat syventää oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttaan. Opinnot soveltuvat myös ammatillisen koulutuksen kentällä toimiville opettajille, henkilöstön kehittäjille ja muille aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijoille. Opinnot tarjoavat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kasvatustieteiden ylintä opetusta. Opetus tukee opiskelijoiden jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa tieteellistä ja ammatillista kehittymistä sekä kehittää heidän yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kriittisen ajattelunsa valmiuksia.

Tutkintoon sisältyy kasvatustieteiden sisällöllisiä ja metodologisia opintoja sekä pro gradu -tutkielma. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja, jotka ovat työmarkkinoille sijoittumisen ja asiantuntijuuden kannalta olennaisia.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.