Sivuston käyttötapa: Mobiili

Viestinnän maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2,2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Tampere
Maisteriohjelmat

Viestinnän maisterikoulutus

Tavoite

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
  • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
  • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
  • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
  • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
  • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
  • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
  • on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Lisäksi viestinnän maisteriohjelman suorittanut opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa soveltaa viestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä sekä viestinnän opetuksessa. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään viestinnän tieteellistä tutkimusta.

Koulutuksen sisältö

Viestintä tarkastelee ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta kasvokkais- ja verkkoviestinnässä viestintätieteellisestä näkökulmasta. Keskeisiä opetussisältöjä ovat vuorovaikutussuhteet, viestintä ryhmissä ja organisaatioissa sekä esiintyminen, vaikuttaminen ja argumentointi. Vuorovaikutuksen dynamiikkaa ja ihmisten viestintäkäyttäytymistä tarkastellaan erilaisissa konteksteissa kuten läheiset ihmissuhteet, poliittinen viestintä, terveysviestintä, johtamisviestintä, ammatillinen viestintä ja organisaatiot.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Viestinnän maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.