AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | päivätoteutus

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | päivätoteutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa lähtökohtana on energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Opinnoissa kehität taitojasi luovaan ongelmanratkaisuun sekä alaan liittyvien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen. Saat valmiuksia ratkaista konkreettisesti esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyviä asioita: tulevaisuuden energiatuotanto, hajautetut energiajärjestelmät, materiaalien ja veden riittävyys, kiertotalous, veden puhdistaminen ja vesiensuojelu sekä ympäristön vastuullinen hyödyntäminen ja ympäristön tilan parantaminen. 

Koulutuksesta valmistut insinööriksi, jolla on valmiudet toimia erilaisissa teollisuuden ja elinkeinoelämän, käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä.

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen sisältö

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa opintosi sisältävät teoreettisten opintojen lisäksi kenttä- ja laboratorioharjoituksia, ryhmissä tehtäviä työelämään kytkeytyviä projekteja, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyön. Koulutuksen oleellisena osana on yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa jo koulutuksen aikana. Näin opiskellen kehität työelämävalmiuksiasi ja verkosto-osaamistasi.

Koulutuksen perustana ovat luonnontieteet: matematiikka, kemia ja fysiikka, sekä ympäristöalan opinnot. Näitä aiheita opiskelet erityisesti kahtena ensimmäisenä opintovuotena.

Toisen opintovuoden syksyn lopuksi valitset tarjolla olevista vaihtoehdoista joustavasti kiinnostuksesi mukaisen erikoistumisalan:

  • Uusiutuvat energiat -erikoistumisalalla keskityt energian tehokkaaseen tuotantoon, siirtoon, varastointiin, jakeluun ja käyttöön. Opintojen kohteena on niin perinteisempi uusiutuvan energian tuotanto kuin tulevaisuuden hajautetut ja älykkääseen tuotantoon, varastointiin ja kulutukseen liittyvät ratkaisut. Sinulla on myös mahdollisuus syventää alan osaamistasi työskentelemällä alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa Uuden energian tutkimusryhmässä. 
  • Vesi- ja ympäristötekniikan erikoistumisalalla opit keskeisiä aihepiirejä liittyen yhdyskuntien vesihuoltoon ja vesiensuojeluun. Opinnot sisältävät vesien puhdistukseen, vesilaitoksiin, hulevesien hallintaan, vesiensuojelun suunnitteluun sekä vesistömittauksiin ja –seurantaan liittyviä kokonaisuuksia. Sinulla on myös mahdollisuus syventää osaamistasi työskentelemällä tutkimus- ja kehittämishankkeissa Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä. Voit täydentää opintojasi valitsemalla lisäksi kiertotaloutta, energiatekniikkaa tai vaikkapa myyntiin liittyviä opintoja. 
  • Kiertotalous – jätteistä raaka-ainetta ja liiketoimintaa: Kiertotalouteen on mahdollista erikoistua myös ihan omana alanaan. Tällöin valitset opinnoissasi kiertotalouden kursseja ja syvennät osaamistasi Kiertotalous 2.0 oppimisympäristössä ja sen yritysprojekteissa. Kiertotalouteen suuntautuvan opiskelija osaaminen kehittyy liiketoimintaosaamisen suuntaan ja yritysten kehittämisprojekteihin. Opintoja voi tehdä myös Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu