🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kandi- ja maisteriohjelmat

Hallintotieteet, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Hallintotieteet, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

Hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat julkisen hallinnon, palveluiden ja aluekehittämisen järjestelmät, niiden johtaminen ja oikeudellinen sääntely sekä yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Opiskelemalla hallintotieteitä saat monipuoliset lähtökohdat toimia erilaisissa johtamis- ja esihenkilötehtävissä sekä vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Lähtökohtana ovat valmiudet tieteellisen tiedon omaksumiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä kriittiseen ajatteluun. 

Koulutamme asiantuntijoita ja esihenkilöitä valtion, hyvinvointialueiden, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin. Koulutuksen tutkimuksellisena perustana ovat hallintotieteet hallintoa ja julkista toimintaa tutkivina yhteiskuntatieteinä.

Opintojen rakenne

Hallintotieteissä voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HTK)
 • Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HTM)

Tutkintorakenne

Yhteishaussa saat opiskeluoikeuden sekä hallintotieteiden kandidaatin että hallintotieteiden maisterin tutkintoihin. Ensin suoritat laaja-alaisen kandidaatin tutkinnon, jonka voit päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op):

 • Kandidaattiohjelman yhteiset sekä opintosuunnan opinnot 
 • Viestintä- ja kieliopinnot
 • Muut opinnot ml. opintokokonaisuudet

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op):

 • Maisteriohjelman yhteiset sekä opintosuunnan syventävät opinnot 
 • Viestintä- ja kieliopinnot
 • Muut opinnot

Opintokokonaisuuksia voi valita omasta tai Vaasan yliopiston muista yksiköistä, muista yliopistoista tai laajojen kansainvälisten vaihto-opintomahdollisuuksien kautta.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Vaasa
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu