🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Itsenäiset maisteriohjelmat

Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri

Tietojärjestelmäalan ammattilainen kytkee digitalisaation palvelemaan liiketoiminnan tavoitteita. Liiketoimintaosaamisen merkitys on kasvanut digitalisaatio-osaamisen rinnalla. Tietojärjestelmätieteen opintosuunnan opinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia liiketoiminnan kehittäjänä eri toimialoilla. Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueita ovat

 • tietojärjestelmien kehitystyön johtaminen (esim. projektien ja tietohallinnon johtaminen)
 • tietojärjestelmien suunnittelu ja niiden käyttäjäkokemus (user experience)
 • digitalisaation soveltaminen ja sen vaikutukset organisaatiossa
 • tieteellisen tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisen tukena

Opiskelija voi opintosuunnan valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla opintokokonaisuuksia sopivalla tavalla.

Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella johtamis- ja ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat tiimityötä ja ammattilaisten työn koordinointikykyä, ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Tietojärjestelmäalan ammattilainen toimii usein sillanrakentajana liiketoiminnan ammattilaisten ja tietojenkäsittelyn teknisten osaajien välillä. Tietojärjestelmäalan ammattilaiselle muodostuu kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä erilaisten informaatioteknologioiden avulla.

Johtamisen ja käyttäjäkokemuksen osaamisen kehittämisen lisäksi opintojen avulla voi kehittää omaa laaja-alaista yleisosaamista digitalisaation hyödyntämisestä. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen. Saksalainen ASIIN-organisaatio on akkreditoinut koulutuksen ja myöntänyt sille laatuleiman.

Opintojen rakenne

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja sen voi päätoimisesti opiskellen suorittaa kahdessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet saavat samalla ekonomin arvon.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon rakenne

 • Menetelmäopinnot
 • Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot 
 • Opintosuunnan syventävät opinnot (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Opintokokonaisuus -opinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot     

Lisäksi opiskelijaksi valitulta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen laajuus on 0–60 opintopistettä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Vaasa
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu