🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 20 tuloksesta
Mainokset

Suositut koulutusalat

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Agrologikoulutus (AMK)

Agrologi on maatalousalan tai luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja maaseudun asiantuntija, jonka työ liittyy maaseutuelinkeinoihin sekä maaseudun kehittämiseen. Agrologikoulutus kestää noin neljä vuotta, ja opintoja on tarjolla useissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea.

Agrologin opinnot sisältävät perus-, ammatti- ja erikoistumisopintoja, harjoittelun ja opinnäytetyön. Teoriaopetuksen rinnalla oppimista tapahtuu paljon käytännön oppimisympäristöissä niin koulujen omissa tiloissa kuin ulkopuolisissa yrityksissä ja alan organisaatioissa. Agrologikoulutuksessa opiskelu tapahtuu monimuotoisesti sekä aidoissa että verkkoympäristöissä, tiimeissä ja projekteissa.

Agrologin koulutuksen voi suorittaa päivätoteutuksena täysipäiväisesti opiskellen tai monimuotokoulutuksena työelämän ohessa. Joissakin oppilaitoksissa on myös mahdollista hakeutua agrologin polkuopintoihin, joissa ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tällä tavalla voit tutustua agrologin opintoihin jo ennen varsinaiseen koulutukseen hakeutumista.

Agrologit työskentelevät vaihtelevissa maaseutuelinkeinojen tehtävissä alan asiantuntijoina ja kehittäjinä. Agrologikoulutuksessa pyritään vastaamaan ammatin vaatimuksiin, vahvistamalla kykyjä ja valmiuksia kohdata ja ymmärtää maaseudun muutokset ja haasteet.

Maatalousalan työtehtävissä tarvitaan laajasti niin kasvi-, kotieläin-, kuin metsätuotannon tuntemusta sekä ymmärrystä maatalousteknologiasta ja maaseudun yritystoiminnasta. Agrologikoulutus valmistaa näin laajaan asiantuntijuuteen, vahvistaen samalla opiskelijan viestintä ja vuorovaikutustaitoja sekä suunnittelu-, organisointi-, ja ongelmanratkaisukykyjä. Agrologin osaaminen voi painottua kasvituotantoon, kotieläintuotantoon ja kotieläinten hyvinvointiin, elintarvikkeiden tuotantoon ja jatkojalostukseen, maaseutupalveluihin, matkailuun, bioenergiaan tai ympäristönhoitoon.

Agrologi työelämässä

Agrologi hallitsee maataloustuotannon perustat, maatilatyöt sekä maaseudun yritystoiminnan periaatteet. Agrologilla on vahva maataloudellinen ammattitaito, ja hän pystyy toimimaan vaativissa ja kansainvälisissäkin suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävissä.

Agrologi voi työskennellä esimerkiksi maaseutukeskuksissa, valtionhallinnossa, teollisuudessa, liike-elämässä tai yrittäjinä erilaisissa maatalouselinkeinojen työtehtävissä. Agrologin tehtävänimike voi olla esimerkiksi neuvonta-agrologi, maaseutuneuvoja, toiminnanjohtaja, myyntipäällikkö, projektipäällikkö, maataloustyönjohtaja, maaseutuyrittäjä tai maanviljelijä. Työ voi vaihdella itsenäisestä työnteosta ryhmätöihin, ja tehtävästä riippuen työhön voi kuulua asiakaskäyntejä- ja palvelua. Maatalousyrittäjinä työajat voivat luonnollisesti olla liukuvia ja vaihtelevia.

Maaseutuala työllistää yrittäjyyden kautta, sekä välillisesti esimerkiksi elintarvike- ja kaupanalan kautta. Jatkossa työllisyystarve kasvaa vanhempien ikäluokkien jäädessä eläkkeelle sekä kotimaisen elintarviketuotannon ja maaseudun ylläpidon myötä, sillä suomalainen maaseutu ja maaseutuyrittäjyys kehittyvät jatkuvasti. Agrologina oletkin tärkeä linkki laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja raaka-aineiden tuottamisessa ja maaseudun hyvinvoinnissa.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu