🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Opettaja
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-7 koulutusta 7 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Opettaja

Käsityönopettajan koulutus

Käsityönopettaja on luova monitaituri, joka toimii kasvatuksen, opetuksen ja käsityöalan asiantuntijana.

Käsityönopetus edellyttää laaja-alaista pedagogista osaamista, jotta opettaja osaa ottaa erilaiset oppijat huomioon ja järjestää oppilaille omaa ymmärrystä ja taitotasoa kehittäviä tehtäviä yhteisten teemojen sisälle. Käsityönopetus ei ole pelkästään valmiin mallin mukaan tekemistä, vaan opettajan on otettava huomioon ideoinnin, suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin vaiheet. Käsityönopettaja rakentaa inspiroivia oppimisympäristöjä ja luo erilaisia kokonaisuuksia, jotka perustuvat esimerkiksi oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin, maailman tapahtumiin ja paikallishistoriaan. Käsityönopettaja myös ohjaa oppilaita kohti kestävää elämäntapaa.

Opiskele käsityönopettajaksi yliopistossa

Käsityönopettaja opiskelee yliopistossa pääsääntöisesti käsityötiedettä joko pää- tai sivuaineena. Tavoitteena on kehittyä opettamisen, oppimisen ja ohjaamisen asiantuntijaksi, joka ymmärtää toimintansa eettisen ja teoreettisen perustan. Opintojen aikana kasvetaan innovatiiviseksi, tutkimusorientoituneeksi ja tulevaisuuteen katsovaksi alan ammattilaiseksi.

Käsityötiedettä opiskellessa perehdytään käsityöhön laajasti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen niin tekstiili- kuin teknisen työn sisältöjen kautta. Käsityönopettajakoulutuksen aikana perehdytään myös käsityönä valmistettavien tuotteiden elinkaaren huomioivaan suunnitteluun, valmistukseen ja opetukseen. Käsityönopettajaksi opiskeleva oppii käsityöhön liittyviä tietoja ja taitoja, joita sovelletaan erilaisiin monimateriaalisiin ongelmanratkaisutilanteisiin sekä kestävän kuluttajuuden rakentamiseen. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää käsityöalaan liittyvää tutkimusta sekä suunnitella ja toteuttaa käsityötieteellistä tutkimusta itse.

Opintojen aikana suoritetaan myös opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet käsityönopettan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen perusopetuksessa. Kelpoisuuden saanut käsityönopettaja voi toimia sekä tekstiiliopettajana että teknisen työn opettajana.

Käsityönopettajaksi voi opiskella myös ruotsiksi.

Käsityönopettaja työelämässä

Käsityönopettajakoulutuksesta valmistunut voi työllistyä peruskoulujen lisäksi myös muihin tehtäviin kasvatus-, sosiaali-, kulttuuri- ja elinkeinoelämän aloille esimerkiksi aikuiskoulutuksessa, käsityökouluissa, järjestöissä tai median, kaupan ja teollisuuden aloilla. Valmistuneella käsityönopettajalla on edellytykset käsityön opettamisen lisäksi alan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin ja kehittämistyöhön. Luova ala tarjoaa mahdollisuuksia sijoittua myös uudenlaisiin suunnittelu- ja organisointitehtäviin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: tekstiiliopettajaliitto.fi, uef.fi, helsinki.fi, utu.fi