Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantiede

Maantiede tutkii maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä. Maantieteen alaan kuuluvat mm. yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, aluetiede, aluetutkimus ja geoinformatiikka. Opintojen tavoitteena on ymmärtää niin globaaleja kuin paikallisiakin kysymyksiä.

Näyttää 1-3 yhteensä 3 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Maantieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Opiskelija...
Maanmittausalan perustutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Maanmittaustekniikan osaamisala Maanmittausalan perustutkinnosta valmistunut kartoittaja työskentelee sekä maastossa että toimistossa. Hän tekee erilaisia maastomittauksia, maaperätutkimuksia ja karttatietokantoja sekä valmistelee...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio-opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa valmiuksia korkeakoulujen...
Näyttää 1-3 yhteensä 3 tulosta
 

Maantieteen tutkimusalue on laaja ja sillä on yhteisiä tutkimuskohteita mm. biologian, sosiologian, yhteiskuntatieteiden ja fysiikan kanssa. Maantiede jakautuu yleismaantieteeseen ja aluemaantieteeseen. Yleismaantieteessä keskitytään etsimään syy- ja riippuvuussuhteita eri ilmiöiden välillä, kun taas aluemaantiede syventyy tiettyyn alueeseen, kuten valtioon, kuntaan tai tiettyyn kulttuuripiiriin.

Maantieteen opiskelu

Maantieteilijän tulee ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Tämä edellyttää kriittistä ajattelua, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, opetettavien taitojen soveltamista sekä oman maantieteellisen identiteetin hahmottamista

Luonnontieteitä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa. Yliopistotasoista opetusta maantieteessä tarjotaan Helsingin, Turun, Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Maantieteessä suoritetaan yleisimmin luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) sekä filosofian maisterin tutkinto (FM). Opinnoissa on useimmiten kaksi mahdollista linjaa: tutkimusalan linja sekä aineenopettajan linja. Voit opiskella maantiedettä myös Avoimen yliopiston kautta. Opinnot ja niiden sisällöt vaihtelevat oppilaitoksittain.

Maantiede ja kansainvälisyys

Tänäpäivänä yhä useampi valitsee kansainväliset opinnot osaksi tutkintoa! Maantieteen opiskelijalla on useita mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla. Esimerkiksi yliopitstojen erilaiset yhteistyösopimukset tarjoavat maantieteen alan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa osana suomalaista tutkintoa. Myös esimerkiksi KILROY Education voi auttaa kansainvälisen yliopiston löytämisessä.