Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantiede

Maantiede tutkii maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä. Maantieteen alaan kuuluvat mm. yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, aluetiede, aluetutkimus ja geoinformatiikka. Opintojen tavoitteena on ymmärtää niin globaaleja kuin paikallisiakin kysymyksiä.

 
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Maantiede
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat monipuolisen luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkinnon...
Maantieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Opiskelija...
Geotieteet
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista  ...
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Kartoittaja on maastomittauksen ja karttojen valmistuksen monipuolinen ammattilainen. Hän kartoittaa maastoa ja pitää mittaustulosten avulla karttoja ajan tasalla. Kartoittajan tulee olla...
Maanmittausalan perustutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Maanmittaustekniikan osaamisala Maanmittausalan perustutkinnosta valmistunut kartoittaja työskentelee sekä maastossa että toimistossa. Hän tekee erilaisia maastomittauksia, maaperätutkimuksia ja karttatietokantoja sekä valmistelee...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Maantieteen tutkimusalue on laaja ja sillä on yhteisiä tutkimuskohteita mm. biologian, sosiologian, yhteiskuntatieteiden ja fysiikan kanssa. Maantiede jakautuu yleismaantieteeseen ja aluemaantieteeseen. Yleismaantieteessä keskitytään etsimään syy- ja riippuvuussuhteita eri ilmiöiden välillä, kun taas aluemaantiede syventyy tiettyyn alueeseen, kuten valtioon, kuntaan tai tiettyyn kulttuuripiiriin.

Maantieteen opiskelu

Maantieteilijän tulee ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Tämä edellyttää kriittistä ajattelua, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, opetettavien taitojen soveltamista sekä oman maantieteellisen identiteetin hahmottamista

Luonnontieteitä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa. Yliopistotasoista opetusta maantieteessä tarjotaan Helsingin, Turun, Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Maantieteessä suoritetaan yleisimmin luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) sekä filosofian maisterin tutkinto (FM). Opinnoissa on useimmiten kaksi mahdollista linjaa: tutkimusalan linja sekä aineenopettajan linja. Voit opiskella maantiedettä myös Avoimen yliopiston kautta. Opinnot ja niiden sisällöt vaihtelevat oppilaitoksittain.

Maantiede ja kansainvälisyys

Tänäpäivänä yhä useampi valitsee kansainväliset opinnot osaksi tutkintoa! Maantieteen opiskelijalla on useita mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla. Esimerkiksi yliopitstojen erilaiset yhteistyösopimukset tarjoavat maantieteen alan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa osana suomalaista tutkintoa. Myös esimerkiksi KILROY Education voi auttaa kansainvälisen yliopiston löytämisessä.