Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantiede

Maantiede tutkii maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä. Maantieteen alaan kuuluvat mm. yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, aluetiede, aluetutkimus ja geoinformatiikka. Opintojen tavoitteena on ymmärtää niin globaaleja kuin paikallisiakin kysymyksiä.

Tutustu aihealueen koulutusesittelyihin ja vertaile niitä keskenään! Saadaksesi lisätietoja kiinnostavista koulutuksista, voit täyttää kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

 
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Maantiede
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat monipuolisen luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkinnon...
Maantieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Opiskelija...
Luonnontiedelinja
Hyvinkään Sveitsin lukio
Lukiot ja erikoislukiot
Hyvinkää
Luonnontieteellinen ajattelu ja osaaminen ovat tärkeässä asemassa tulevaisuuden Suomessa. Hyvinkään Sveitsin lukio on ainut luonnontieteellinen erityislukio pohjoisella Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä....
Geotieteet
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista  ...
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Työssään kartoittaja merkitsee maastoon uusien rakennusten, katujen ja teiden sijainnin rakennustyön alkaessa tekee ilmakuvauksiin ja maaperätutkimuksiin liittyviä töitä käyttää nykyaikaisia...
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja
Riveria
Ammatilliset perustutkinnot
Joensuu
Kartoittajana mittaat ja kartoitat maastoa monenlaisissa ympäristöissä sekä teet karttoja ja maastomalleja eri tarkoituksiin. Työtehtäväsi liittyvät mm. karttojen valmistamiseen, rakentamiseen...
Naturvetenskaper
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
 

Maantiede yleisesti

Maantieteen tutkimusalue on laaja ja sillä on yhteisiä tutkimuskohteita mm. biologian, sosiologian, yhteiskuntatieteiden ja fysiikan kanssa. Maantiede jakautuu yleismaantieteeseen ja aluemaantieteeseen. Yleismaantieteessä keskitytään etsimään syy- ja riippuvuussuhteita eri ilmiöiden välillä, kun taas aluemaantiede syventyy tiettyyn alueeseen, kuten valtioon, kuntaan tai tiettyyn kulttuuripiiriin.

Maantieteen opiskelu

Maantieteilijän tulee ymmärtää luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Tämä edellyttää kriittistä ajattelua, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja opetettavien taitojen soveltamista.

Maantiedettä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa. Yliopistotasoista opetusta maantieteessä tarjotaan Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Itä-Suomen yliopistossa maantiedettä voi opiskella Joensuun ja Kuopion kampuksella. Maantieteessä suoritetaan yleisimmin luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) sekä filosofian maisterin tutkinto (FM). Opinnoissa on useimmiten kaksi mahdollista linjaa: tutkimusalan linja sekä aineenopettajan linja. Voit opiskella maantiedettä myös Avoimen yliopiston kautta. Opinnot ja niiden sisällöt vaihtelevat oppilaitoksittain.

Maantiede ja kansainvälisyys

Tänäpäivänä yhä useampi valitsee kansainväliset opinnot osaksi tutkintoa! Maantieteen opiskelijalla on useita mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla. Esimerkiksi yliopistojen erilaiset yhteistyösopimukset tarjoavat maantieteen alan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa osana suomalaista tutkintoa.

Maantiedettä opiskellut työelämässä

Maanteiteilijät työllistyvät usein kuntien, kaupunkien ja valtion hallintoon sekä ministeriöihin. Kunnat, maakunnat, valtio ja yritykset tarvitsevat henkilöitä, jotka osaavat käsitellä ja soveltaa maantieteellistä tietoa. Kolmasosa maantieteilijöistä työskenteleekin ministeriöissä, valtionhallinnossa tai maakuntien hallinnossa. Loppu kolmasosa on töissä yrityksissä ja järjestöissä eri puolilla Suomea, jotkut ulkomaillakin.

Tutkimuksesta kiinnostuneet maantieteilijät työskentelevät  yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä. Maantieteen aineenopettajaksi valmistuneet sijoittuvat peruskouluihin, lukioihin ja ammattikorkeakouluihin opettajiksi ja johtotehtäviin. Maantieteen monipuolinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoiseen työuraan Suomessa tai ulkomailla.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi