🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suuhygienistin koulutus

Terveellä suulla kelpaa hymyillä. Suuhygienisti edistää väestön suun terveyttä ja hyvinvointia. Haluatko hypätä tähän monipuoliseen ja palkitsevaan ammattiin? Tutustu suuhygienistin koulutuksiin alta!
Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Suuhygienistin koulutus

Suuhygienistiksi voi kouluttautua ammattikorkeakoulussa. Suuhygienistikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Suuhygienisti työskentelee itsenäisesti suun terveydenhuollon työryhmässä. Työtä tehdään yhdessä potilaan ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettua ammattioikeuksia haetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Suuhygienistin koulutuksen sisältö

Suuhygienistikoulutuksen ensimmäisenä vuonna perehdytään laajasti ammattialaan ja suun terveydenhoidon perusteisiin.

Toisena opiskeluvuonna kasvatetaan opiskelijan teoreettista ja kliinistä osaamista. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon opiskelua ja eri kulttuureista tulevien potilaiden kohtaamista.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennetään osaamista opiskelemalla perheen suun terveydenhoitotyötä ja suun terveydenhoitotyötä erilaisissa yhteisöissä. Opiskelija hankkii tutkimus- ja kehittämisosaamista  ja aloittaa opinnäytetyön tekemisen.

Viimeisenä opiskeluvuonna opiskelija sovelletaa ja arvioi suun terveydenhoitotyön osaamistaan. Osaamista syvennetään valinnaisissa opinnoissa.

Suuhygienistikoulutuksen keskeiset opintokokonaisuudet ovat: 

  • Työyhteisö- ja viestintäopinnot
  • Turvallisuusosaamisen opinnot
  • Suun terveydenhoitotyön opinnot
  • Terveyden edistämisen opinnot 
  • Kehittämisen ja johtamisen opinnot.


Suuhygienistin työ

Suuhygienistin työn tavoitteena on edistää väestön suun terveyttä ja hyvinvointia. Suuhygienisti osallistuu hammaslääketieteellisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden kokonaishoitoon. Suuhygienisti vastaa terveysneuvonnasta ja osallistuu terveyttä edistävään hoitotyöhön.

Suuhygienistin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi eri ikäryhmien suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteutus yhteistyössä muun suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Suuhygienisti tekee muun muassa suun terveydentilan selvityksiä, erilaisia fluori- ja esteettisiä hoitoja, oikomishoidon osa-alueen tehtäviä ja ottaa röntgenkuvia.

Suuhygienisti voi työskennellä terveysalan organisaatioissa kuten terveyskeskuksissa, hoiva- ja palvelulaitoksissa, yksityisillä hammaslääkäriasemilla tai yksityisenä yrittäjänä. Myös alan laitteita, tarveaineita ja välineitä valmistavat ja markkinoivat yritykset tarjoavat töitä suuhygienisteille messuilla ja erilaisissa projektiluonteisissa tapahtumissa.

Suuhygienistin työssä edellytetään suun hoitotyön hallintaa ja osaamista hammaslääketieteen eri osa-alueilla, kuten esimerkiksi kariologia, parodontologia, kirurgia ja protetiikka. Yhteistyön tekeminen muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveyden edistämistahojen kanssa on keskeinen osa suuhygienistin työtä.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: Ammattinetti, Turun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu