🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Ensihoitaja-palomies on monipuolinen pelastustyöntekijä. Ammatti edellyttää monenlaista osaamista erilaisissa onnettomuustilanteissa. Ensihoitaja-palomiehen työhön kuuluu myös rutiininomaisia valmiutta ylläpitäviä tehtäviä.

Lähteet: pelastusopisto.fi

Ensihoitaja-palomiehen työ edellyttää hyvää vartalon ja raajojen lihasvoimaa ja kestävyyttä. Suojavaatetus, paineilmasäiliölaite sekä raskaat työvälineet lisäävät fyysistä kuormitusta entisestään. Ensihoitaja-palomiehen tulee olla myös hyvässä psyykkisessä kunnossa. Hyvä stressinsietokyky on ammatissa tarpeen.

Ensihoitaja-palomiehen tulee pystyä

Lue lisää ammatista Ensihoitaja-palomies

Alueellisten pelastuslaitosten paloasemat, jotka sijaitsevat kunnissa eri puolilla Suomea.

Opiskelu pelastajatutkinnossa kestää kolme lukukautta (1,5 v). Tutkinto antaa kelpoisuuden palomiehen tai ensihoitaja-palomiehen ja pelastajan virkoihin. Pelastajakoulutuksen opinnot valmistavat turvallisuuden asiantuntijaksi onnettomuuksien ehkäisyn, monipuolisten pelastustehtävien sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtäviin.

Pelastajan tutkinto eli

Lue lisää ammatista Ensihoitaja-palomies
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Ensihoitaja-palomies tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 526 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Ensihoitaja-palomies

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 526 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset