🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Erikoissairaanhoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä neuvontaa, ohjausta ja tukemista. Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Lähteet: sairaanhoitajat.fi

Erikoissairaanhoitajan osaaminen on keskeisessä asemassa potilaan kokonaisvaltaisessa terveyden ja sairauden hoidossa, ohjauksessa, sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan läheisten ohjaamisessa. Sairaanhoitajataustaisia osaajia tarvitaan kliinisen työn lisäksi erilaisiin tavalla tai toisella hoitotyötä ja terveydenhuoltoa koskeviin tehtäviin.

Omaa

Lue lisää ammatista Erikoissairaanhoitaja

Erikoissairaanhoitaja työskentelee muiden sairaanhoitajien tavoin sairaaloissa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa toimenpideyksiköissä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon sairaanhoitaja (AMK). Myös ensihoitajat (AMK), kätilöt (AMK) ja terveydenhoitajat (AMK) suorittavat sairaanhoitajatutkinnon.

Erikoissairaanhotajaksi opiskellaan erikoistumiskoulutuksessa, joka on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää pitkäkestoista

Lue lisää ammatista Erikoissairaanhoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Erikoissairaanhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 226 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 235 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 181 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Erikoissairaanhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 226 EUR
  • 3 235 EUR
  • 3 181 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset