Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen kuten esimerkiksi peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin. Hoiva-avustajat eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä eivätkä itsenäisessä

Lue lisää ammatista Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa eli asumispalveluyksiköissä. Hoiva-avustajat voivat työskennellä myös kotihoidossa, jolloin työ tehdään asiakkaiden omissa kodeissa.

Hoiva-avustaja työskentelee tehtävissä, joissa ei tarvita lähihoitajan tai

Lue lisää ammatista Hoiva-avustaja

Sosiaalipalvelualan yritykset. Järjestöt. Kunnat.

Työpaikkana voi olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitettu palvelutalo, hoivakoti tai asumispalveluyksikkö.

 

Hoiva-avustajien koulutusta järjestetään aikuiskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta antaa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

Koulutuksen kesto on noin kahdeksan kuukautta.

Hoiva-a

Lue lisää ammatista Hoiva-avustaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Hoiva-avustaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 420 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 424 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 394 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Hoiva-avustaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 420 EUR
  • 2 424 EUR
  • 2 394 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset