Palkka ja tietoa ammatista Kaivinkoneenkuljettaja

Kaivinkoneenkuljettaja käyttää kaivinkonetta työmailla, joilla tehtävät vaihtelevat rakennusten perustusten tekemisestä teiden rakentamiseen ja putkistojen kaivantojen tekemiseen. Ammatissa tarvitaan mm. työkoneiden käyttö- ja huoltotaitoja, työpiirustusten lukutaitoa sekä oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja.

Kaivinkoneenkuljettaja on Maarakennusalakoneenkuljettaja, joka käyttää työmailla erilaisia kaivinkoneita sekä tarvittaessa myös muita Maarakennusalakoneita. Kaivinkoneenkuljettaja suunnittelee ja toteuttaa työnsä piirustuksien mukaan. Työhön voi kuulua myös mittaus- ja merkintätöitä esimerkiksi lasermittausvälineillä.

Kaivinkoneenkuljettajia työskentelee

Lue lisää ammatista Kaivinkoneenkuljettaja

Maanrakennusalan yritykset. Kunnat. Teollisuus. Yrittäjänä. Urakoitsijana.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon suuntautuen Maarakennusalakoneenkuljettajaksi. Tutkintonimike on Maarakennusalakoneenkuljettaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan

Lue lisää ammatista Kaivinkoneenkuljettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset