🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Kaivostyöntekijä

Kaivostyöntekijät työskentelevät maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla erilaisissa malmien ja mineraalien louhintatehtävissä. Tyypillisiä työalueita ovat poraus ja panostus. Kaivoksilla työskentely edellyttää mm. vastuuntuntoisuutta, oma-aloitteisuutta, harkitsevaisuutta ja rauhallisuutta. Työturvallisuudesta huolehtiminen on erittäin

Lue lisää ammatista Kaivostyöntekijä

Kaivostyöntekijät louhivat maanalaisista kaivoksista ja avolouhoksista metallimalmeja ja teollisuusmineraaleja eri teollisuudenalojen raaka-aineiksi. Näiden luonnonvarojen lisäksi maankamarasta saadaan luonnonkiviä rakennusteollisuudelle ja korujen valmistamiseen sekä kiviaineksia rakentamisen tarpeisiin.

Kaivostyöntekijät toimivat monenlaisissa tehtävissä.

Lue lisää ammatista Kaivostyöntekijä

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kaivosalan perustutkinnon. Tutkintonimike on kaivosmies tai rikastaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voi suorittaa ammattitaidon kartuttua myös kaivosalan ammattitutkinnon.

Kaivostyöntekijöillä on usein pohjakoulutuksena

Lue lisää ammatista Kaivostyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset