Kansliasihteeri työskentelee kansliassa hoitaen organisaation kannalta keskeisiä järjestelyn tehtäviä. Esimerkiksi tiedottaminen, sähköpostin hallinnointi, esimiehen avustaminen sekä juoksevien asioiden hoitaminen ovat tyypillisiä sihteerin tehtäviä. Työtehtävät vaihtelevat laajasti työpaikasta riippuen. Tehtävä vaatii järjestelmällisyyttä,

Lue lisää ammatista Kansliasihteeri

Kansliasihteeri työskentelee kansliassa hoitaen tyypillisiä sihteerin tehtäviä. Yleisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi tiedottaminen, sähköpostien hallinta, esimiehen avustaminen sekä juoksevien asioiden hoitaminen. Kansliasihteeri toimii usein myös kokoussihteerinä. Tehtävät ovat monipuolisia ja työnkuva vaihtelee organisaatiosta riippuen.

Keskeisiä

Lue lisää ammatista Kansliasihteeri

Eri organisaatoiden tai julkishallinnon kansliat.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kansliasihteeri tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 109 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 109 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Kansliasihteeri

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 109 EUR
  • 3 109 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset