🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kehitysvammaisten ohjaaja työskentelee eri-ikäisten kehitysvammaisten kasvatus-, hoito-, ohjaus- ja kuntoutustehtävissä sekä työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Työpaikkoja ovat mm. työ- ja toimintakeskukset, asumisyksiköt, hoitolaitokset, perhekodit, koulut ja päivähoidon yksiköt. Kehitysvammaisten ohjaajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä

Lue lisää ammatista Kehitysvammaisten ohjaaja

Kehitysvammaisten ohjaaja suunnittelee ja toteuttaa kehitysvammaisen asiakkaan hoito-, ohjaus-, tuki- ja kuntoutuspalveluja. Tarkoituksena on tukea kehitysvammaisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksia niin, että hän selviytyy mahdollisimman itsenäisesti elämässä. Kehitysvammaisten ohjaaja suunnittelee päivittäiset toiminnot sekä järjestää

Lue lisää ammatista Kehitysvammaisten ohjaaja

Kuntien, kuntayhtymien, yksityisten palveluiden tuottajien, vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköt, kuten asumisyksiköt, työ- ja toimintakeskukset, palvelutalot, perhekodit, päivähoito, koulut, hoitolaitokset ja sosiaalivirasto.

 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kehitysvammaisten ohjaaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 720 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kehitysvammaisten ohjaaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 720 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset