Palkka ja tietoa ammatista Kehitysvammaistenhoitaja, lähihoitaja

Kehitysvammaistenhoitaja työskentelee vammaisten ihmisten kanssa kotona, avohuollossa, laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata vammaisia päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa. Haasteellinen työ vammaisten kanssa vaatii vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta.

Vammaistyöhön suuntautunut lähihoitaja, kehitysvammaistenhoitaja, auttaa kehitysvammaista henkilöä kaikissa niissä arjen toimissa, joista vammainen ei itse suoriudu. Työn sisältö painottuu eri laitos- ja työyksiköissä.

Työhön kuuluu omatoimisuuden opettamista, lääkehoitoa, kuntoutusta ja viriketoiminnan järjestämistä. Hoitaja opettaa ja harjaannuttaa

Lue lisää ammatista Kehitysvammaistenhoitaja, lähihoitaja

Kuntien, kuntayhtymien tai yksityisten palvelujen tuottajien tai järjestöjen toimintayksiköt, joita ovat esimerkiksi laitokset, perhekodit sekä työ- ja toimintakeskukset. Hoitaja voi toimia myös itsenäisenä perhehoitajana tai koulunkäyntiavustajana.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitaja. Opinnoissa voi suuntautua vammaistyöhön.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kehitysvamma-alan ammattitutkinnon ja kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon.

 Lue lisää ammatista Kehitysvammaistenhoitaja, lähihoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset