🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kuntoutusohjaaja on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön yhteyshenkilö kuntoutuksen ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Hän ohjaa, neuvoo ja tukee potilasta ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaajat työskentelevät esimerkiksi yliopisto- ja keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa sekä

Lue lisää ammatista Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä arkipäivässä, elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan pitkäaikaissairasta tai vammaista henkilöä ja hänen läheisiään tukevaa toimintaa.

Ohjaus ja neuvonta liittyvät sairauden tai vamman hoitoon, apuvälineiden käyttöön, erilaisten kuntoutusmahdollisuuksien ja

Lue lisää ammatista Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajia työskentelee muun muassa keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa ja järjestöjen palveluksessa.

 

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kuntoutusohjaaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 940 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 941 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 925 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Kuntoutusohjaaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 940 EUR
  • 2 941 EUR
  • 2 925 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset