🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kuulontutkija on kuulon- ja tasapainotutkimusten sekä hoidon ja kuntoutuksen asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu tutkimusten tekemistä, neuvontaa, kuntoutuksen suunnittelua ja kuulokojeiden hankintaa. Työpaikkoja on kuntien perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä alan palveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Kuulontutkijan

Lue lisää ammatista Kuulontutkija

 

Kuulontutkija eli audionomi on kuulon- ja tasapainotutkimusten sekä hoidon ja kuntoutuksen asiantuntija. Kuulontutkijan työhön kuuluu hoito- ja kuulonhuoltotyön suunnittelua, tuottamista, toteuttamista ja kehittämistä. Kuulontutkijan asiakkaat ovat eri-ikäisiä terveitä, sairaita tai vammaisia potilaita.

Kuulontutkijan työllä pyritään ennaltaehkäisemään

Lue lisää ammatista Kuulontutkija

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt. Järjestöt. Alan palveluja tarjoavat yritykset. Kuntoutuslaitokset ja tutkimuslaitokset. Yrittäjinä ja ammatinharjoittajina.

 

Audionomikoulutusta järjestetään ammattikorkeakouluissa täydennyskoulutuksena. Koulutusta on järjestetty Helsingissä, Oulussa ja Turussa.

Audionomikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä riittävä työkokemus hoitotyössä.

Viralliset kelpoisuusehdot

Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi

Lue lisää ammatista Kuulontutkija
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset