Kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa. Työ tehdään osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää eri kuntoutusmenetelmin, joita ovat hieronta, pintalämpö-, kylmä-, sähkö- ja liikehoito. Työpaikkoja on kuntoutuslaitoksissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, kuntoutus

Kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja työskentelee moniammatillisen kuntoutustyöryhmän jäsenenä. Työhön kuuluu tukea kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa eri kuntoutusmenetelmin. Tavoitteena on kuntoutujan itsenäisen toimintakyvyn tukeminen ja elämänlaadun lisääntyminen.

Työssään lähihoitaja arvioi

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, kuntoutus

Työpaikkoja on kuntoutuslaitoksissa, sairaaloiden vuode- ja kuntoutusosastoilla, terveyskeskusten vuode- ja kuntoutusosastoilla, päiväsairaaloissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa, vanhustyössä, veteraanien kuntoutuslaitoksissa, kotihoidossa, palvelukeskuksissa, kylpylöissä, apuvälineyksiköissä ja liikuntakeskuksissa. Lisäksi on mahdollista

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, kuntoutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kuntoutukseen suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset